Wiążące reguły korporacyjne

Aby konsekwentnie regulować sposób postępowania z danymi osobowymi lub ich przetwarzania przez spółki grupy Fresenius Kabi (Fresenius Kabi AG i jej spółki stowarzyszone) oraz Fresenius Corporate, przyjęliśmy Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR). Są one zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych.

BCR są wewnętrznymi zasadami przetwarzania danych w organizacjach międzynarodowych i wraz z powiązanymi politykami i procedurami bezpieczeństwa mają na celu stworzenie globalnie jednolitego i odpowiedniego poziomu ochrony danych dla uczestniczących firm.

Zaangażowanie we wspólny standard przetwarzania danych osobowych oraz w skuteczne podejście do przestrzegania zasad ochrony danych wzmacnia nasze zobowiązanie do ochrony prywatności na poziomie globalnym i lokalnym

W przypadku zainteresowania naszymi wiążącymi zasadami korporacyjnymi, prosimy o zapoznanie się z dokumentem lub poniższym podsumowaniem:

Niniejszy dokument jest podsumowaniem i nie zastępuje dokumentu BCR. Dokument BCR jest w każdym wypadku jedynym prawnie wiążącym dokumentem.