Clinico Medical Sp. z o.o. - Błonie

Kontakt z Działem HR 

Clinico Medical Sp. z o.o.

Dział Zasobów Ludzkich w Błoniach

Anna Klepacka - HR Manager

e-mail: anna.klepacka@fresenius-kabi.com

 

Staż w dziale Planowania Produkcji

Specjalista ds. Rozliczania czasu pracy

Specjalista ds. Controlingu

Lider Zespołu Produkcyjnego

Narzędziowiec Form Wtryskowych

Specjalista ds. Infrastruktury

Specjalista ds. Software

Inżynier procesu wtrysku

Ustawiacz form wtryskowych

Senior Production Planning Specialist

Laborant ds. Jakości

Kontroler jakości komponentów

Pracownik Produkcji

Inżynier R&D

Documentation and Quality System Specialist

Complaint Data Analyst

Mechanik Utrzymania Ruchu

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji"
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych)