Kodeks postępowania dla pracowników

Nasze produkty i usługi są wykorzystywane w opiece nad krytycznie i przewlekle chorymi pacjentami. Podążając za naszą misją "caring for life", staramy się udostępniać wysokiej jakości produkty i usługi, które poprawiają jakość życia pacjentów i zawsze mogą być bezpiecznie stosowane. 

 

Aby wypełnić tę misję, musimy przestrzegać najwyższych standardów we wszystkich naszych działaniach. Dlatego też uczciwość jest jedną z wartości naszej firmy. Prowadzenie działalności w ten sposób jest  nie tylko słuszne. Jeśli będziemy promować etykę, zyskamy również zaufanie, wzmocnimy naszą reputację i osiągniemy zrównoważony rozwój.

 

Kodeks postępowania Fresenius Kabi zawiera wytyczne dotyczące właściwego postępowania w przypadku zatknięcia się z naruszeniem z zakresu compliance lub wystąpienia dylematu etycznego związanego z Twoją pracą. To ramy, które możemy wykorzystać do podejmowania właściwych decyzji. Wszyscy mamy osobisty udział w sukcesie Fresenius Kabi.

 

Kodeks postępowania dla pracowników