Kontakt

Fresenius Kabi Polska zachęca do zadawania pytań i komentarzy.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące grupy produktów, produktów lub usług, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Aby wybrać określoną grupę produktów, należy użyć menu rozwijanego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące firmy Fresenius Kabi, prosimy o kontakt z nami używając niżej podanych danych kontaktowych. Będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa prośby, ale pragniemy poinformować, że odpowiedź może zostać opóźniona ze względu na weekendy i święta państwowe i że będzie rozpatrywana w zależności od pilności sprawy.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego, incydentu medycznego lub reklamacji jakościowej​, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego firmy Fresenius Kabi, należy użyć formularza zgłoszeniowego znajdującego się w części Zgłaszanie działań niepożądanych, incydentów medycznych i reklamacji jakościowych​. Te zgłoszenia będą przetwarzane natychmiastowo.

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Proszę wypełnić.

Zapoznałem się z Polityką prywatności

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. +48 22 345 67 89
fax: +48 22 345 67 87
email: info.poland@fresenius-kabi.com

NIP: 521-29-35-353
REGON: 013231488
Kapitał zakładowy: 27.130.000 PLN
Nr rej. BDO: 000013707
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, 
Sąd Gospodarczy, XII Wydz. KRS, numer KRS: 0000022182

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat naszych produktów, prosimy o kontakt z siedzibą w Warszawie, poniedziałek - piątek godz. 8-17.30

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na produkty lecznicze, wyroby medyczne lub żywność spożywczą specjalnego przeznaczenia medycznego firmy Fresenius Kabi, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, poniedziałek-piątek godz. 8-18 pod numerami:
Telefony stacjonarne:
+48 24 35 50 702
+48 24 35 50 703
+48 24 35 50 707
Telefony komórkowe:
+48 605 105 249
+48 605 101 761
+48 601 952 719

fax: +48 24 355 07 01

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
tel. +48 24 355 08 00
fax: +48 24 355 08 03

Idź do mapy

Zgłaszanie działań niepożądanych, incydentów medycznych i reklamacji jakościowych

Jeśli podczas stosowania naszych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) zaobserwują Państwo niepokojące objawy lub podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych prosimy o niezwłoczne przekazanie nam tych informacji poprzez jedną z poniższych opcji:

Telefonicznie na numer zgłoszeniowy: +48 22 345 67 33 (24-godzinny)

Telefon zgłoszeniowy nie służy do udzielania porad ani konsultacji medycznych. W tych sprawach prosimy kontaktować się z lekarzem.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: wypełnij formularz

 

Wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza:

Formularz dla pacjentów i opiekunów

Formularz dla osoby wykonującej zawód medyczny

Formularz zgloszenia incydentu medycznego

Pocztą na adres: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 
ul. Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Faksem na numer: +48 22 345 67 87 

E-mailem na adres: 24h.polska@fresenius-kabi.com

 

Firma Fresenius Kabi jest zainteresowana wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania swoich produktów.