Kontakt

Fresenius Kabi Polska zachęca do zadawania pytań i komentarzy.

Jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące grupy produktów, produktów lub usług, wypełnij poniższy formularz. Aby wybrać określoną grupę produktów, użyj menu rozwijanego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące firmy Fresenius Kabi skontaktuj się z nami używając niżej podanych danych kontaktowych. Będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na te prośby, ale pragniemy poinformować, że odpowiedź może zostać opóźniona ze względuna na weekendy i święta państwowe i że będzie rozpatrywana w zależności od pilności sprawy.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego, incydentu medycznego lub reklamacji jakościowej​, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego firmy Fresenius Kabi, należy użyć formularza zgłoszeniowego znajdującego się w części Zgłaszanie działań niepożądanych, incydentów medycznych i reklamacji jakościowych​. Te zgłoszenia będą przetwarzane natychmiastowo.

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Proszę wypełnić.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat naszych produktów, prosimy o kontakt z siedzibą w Warszawie, poniedziałek - piątek godz. 8-18

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. +48 22 345 67 89
fax: +48 22 345 67 87
email: info.poland@fresenius-kabi.com

NIP: 521-29-35-353
Kapitał zakładowy: 27.130.000 PLN
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
Sąd Gospodarczy, XII Wydz. KRS, numer KRS: 0000022182

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
tel. +48 24 355 08 00
fax: +48 24 355 08 03

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego firmy Fresenius Kabi, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, poniedziałek-piątek godz. 8-18 pod numerami:
Telefony stacjonarne:
+48 24 35 50 702
+48 24 35 50 703
+48 24 35 50 707
Telefony komórkowe:
+48 605 105 249
+48 605 101 761
+48 601 952 719

fax: +48 24 355 07 01

Zgłaszanie działań niepożądanych, incydentów medycznych i reklamacji jakościowych

Jeśli podczas stosowania naszych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) zaobserwują Państwo niepokojące objawy lub podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych prosimy o niezwłoczne przekazanie nam tych informacji poprzez jedną z poniższych opcji:

Telefonicznie na numer zgłoszeniowy: +48 22 345 67 33 (24-godzinny)

Telefon zgłoszeniowy nie służy do udzielania porad ani konsultacji medycznych. W tych sprawach prosimy kontaktować się z lekarzem.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: wypełnij formularz

 

Wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza:

formularz dla pacjenta

formularz dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

formularz zgłoszenia incydentu medycznego

Pocztą na adres: 
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 
ul. Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Faksem na numer: +48 22 345 67 87 

E-mailem na adres: 24h.polska@fresenius-kabi.com

 

Firma Fresenius Kabi jest zainteresowana wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania swoich produktów.