Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. („Fresenius Kabi”). Ochrona danych osobowych naszych pacjentów, pracowników służby zdrowia, dostawców, klientów i innych kontaktów biznesowych jest dla nas ważna. Jako globalna firma opieki zdrowotnej w erze cyfrowej, dane stanowią kamień węgielny i siłę napędową naszej światowej działalności. Ponieważ dane są jednym z naszych kluczowych zasobów, musimy zapewnić, że są odpowiednio przetwarzane i chronione.

Chcielibyśmy przekazać Państwu odpowiednie informacje na temat tego, w jaki sposób nasza organizacja włącza ochronę danych do swojej działalności. W tym celu dążymy do zapewnienia zgodności oraz przejrzystości i zaufania. Znajdziecie Państwo tam również informacje o tym, jak mogą Państwo dochodzić swoich praw jako pacjent, pracownika służby zdrowia, dostawca, klienta lub użytkownik strony internetowej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były szanowane i chronione.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w sprawie wszelkich żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych:

 

Inspektor ochrony danych: Pierre Kaufmann

Fresenius Kabi

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Niemcy,

E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com