Fresenius Kabi w Polsce

Transparency Initiative​​

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi. Spółka prowadzi działalność w Polsce od 1999 roku.

Fresenius Kabi Polska oferuje szeroką gamę produktów mających zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: żywieniu klinicznym, płynoterapii, anestezjologii, leczeniu antyinfekcyjnym i onkologii. Zapewnia szeroką gamę wyrobów medycznych w obszarze technologii infuzyjnej i transfuzyjnej oraz sprzętu jednorazowego.


Fresenius Kabi posiada zakład produkcyjny w Polsce. Produkowane w Kutnie płyny są dystrybuowane do polskich szpitali oraz eksportowane do wielu europejskich i pozaeuropejskich krajów. Zakład posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) zgodny z wymaganiami WHO, który świadczy o najwyższej jakości wytwarzanych produktów.  

Do partnerów Fresenius Kabi Polska należy kilkaset szpitali w całej Polsce, pacjenci leczeni w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, rodziny pacjentów zrzeszone w fundacjach oraz towarzystwa naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Dzięki wsparciu Fresenius Kabi Polska w siedmiu polskich szpitalach powstały pracownie żywienia klinicznego dla pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Fresenius Kabi Polska angażuje się w działalność prospołeczną. Jest darczyńcą fundacji „Dzieci Żywione Inaczej” oraz wspiera fundację „Żyć z pompą”. Firma dostarczając odpowiednie produkty do ciężko chorych pacjentów wymagających leczenia żywieniowego, poprawia ich jakość życia oraz skraca czas pobytu w szpitalu.

W 2005 roku do koncernu Fresenius Kabi dołączyła firma Clinico Medical Sp. z o.o. w Błoniu pod Wrocławiem, produkująca wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz specjalistyczny sprzęt medyczny

W 2014 roku we Wrocławiu powstało Centrum Usług Wspólnych, Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o., którego zadaniem jest zapewnienie najlepszej jakości obsługi w obszarze procesów finansowo-księgowych dla jednostek Fresenius Kabi w całej Europie i w Afryce Południowej.