Inicjatywa transparentności

Fresenius Kabi troszczy się o życie pacjentów na całym świecie. Współpraca z lekarzami, szpitalami i organizacjami pacjentów ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia naszego zobowiązania do działania na rzecz pacjentów krytycznie i przewlekle chorych.

 

Taka współpraca jest potrzebna nie tylko w zakresie rozwijania nowych produktów, które najlepiej spełniają oczekiwania kliniczne, ale również w zakresie zapewniania pracownikom ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, które pozwalają im na bezpieczne i efektywne korzystanie z naszych leków i wyrobów medycznych. Wspierając badania i edukację, Fresenius Kabi przyczynia się zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, jak również większego dostępu do nowych technologii i usług.

Wymagamy od siebie transparentności, rozliczalności i wypełniania wysokich standardów etycznych – a nasi akcjonariusze wymagają przestrzegania tych samych wartości od nas. Za ich zaufanie odpłacamy działając z najwyższą starannością i odpowiedzialnością. Jesteśmy przekonani, że transparentność jest najlepszym sposobem na wykazanie etyczności naszych działań i utrzymania zaufania opinii publicznej.

Jako członek licznych stowarzyszeń branżowych w krajach, w których działamy, Fresenius Kabi zobowiązuje się do ujawniania informacji o przekazywaniu pewnych wartości na rzecz pracowników ochrony zdrowia, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pacjentów.

W przypadku każdej takiej współpracy respektujemy obowiązek pracowników ochrony zdrowia do podejmowania niezależnych decyzji terapeutycznych.

Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze przesłane na adres:

transparency@fresenius-kabi.com