Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających naszą stronę internetową

Informacje o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających naszą stronę internetową

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2022, poprzednia wersja

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. („my”) będzie zbierać od Państwa i przetwarzać pewne Państwa dane osobowe od jako odwiedzających nasze strony internetowe.

Niniejszy dokument informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z  odwiedzaniem naszej strony internetowej.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w innych sytuacjach, np. gdy  odwiedzają Państwo naszą stronę internetowąm, są Państwo klientem w odniesieniu do produktów lub usług bądź gdy kontaktują się Państwo z nami w swojej roli pracowników ochrony zdrowia lub jeśli zgłaszają Państwo działania niepożądane. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w takich sytuacjach.

Informujemy również, że nasze strony internetowe zawierają linki do stron zewnętrznych, których nie obejmuje niniejsza informacja o ochronie danych. Poza tym, niektóre lokalne strony internetowe jednostek zależnych Fresenius Kabi mogą zawierać informacje o ochronie danych, które różnią się od niniejszego. Państwa wizyty na tych stronach internetowych podlegają informacjom o ochronie danych dotyczących danych stron.