Tyenne

Tyenne zawiera substancję czynną tocilizumab, przeciwciało monoklonalne, które wywiera wpływ na układ immunologiczny organizmu wiążąc się swoiście z receptorami cytokiny o nazwie interleukina-6, która wywołuje stan zapalny i występuje w wysokich stężeniach u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, uogólnionym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic, CRS i COVID-19. Zapobiegając łączeniu się interleukiny-6 z jej receptorami, tocilizumab łagodzi stan zapalny i objawy tych chorób.  

  • Tyenne dostępny jest w postaci roztworu do infuzji (20 mg/mL) oraz w postaci roztworu do podawania podskórnego (162 mg):
  • Tyenne 80 mg, koncentrat do infuzji w fiolce 
  • Tyenne 200 mg, koncentrat do infuzji w fiolce 
  • Tyenne 400 mg, koncentrat do infuzji w fiolce 
  • Tyenne 162 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 
  • Tyenne 162 mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu