Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o. - (SSC) Wrocław

Kontakt z Działem HR 

Fresenius Kabi Business Services Sp.z.o.o.

Dział Personalny

e-mail: Business_Services_HR@fresenius-kabi.com

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji" 

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Fresenius Kabi Business Services Sp. z.o.o. jako członek grupy Fresenius Kabi, współpracuje z wieloma podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

O zasadach ochrony danych osobowych i Polityce prywatności, nasi partnerzy biznesowi mogą dowiedzieć się tutaj.