Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

Czym dla Fresenius Kabi jest Jakość?

Jakość jest integralną częścią codziennych działań firmy Fresenius Kabi, strategii biznesowej oraz filozofii biznesu.

Podstawą trwałego i udanego partnerstwa firmy Fresenius Kabi z klientami jest wysoki i wciąż podnoszony poziom jakości produktów i usług.

Firma Fresenius Kabi posiada System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, który gwarantuje pełną zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, spełniając oczekiwania naszych partnerów oraz klientów.

Realizując naszą misję, jaką jest poprawa jakości życia ciężko chorych pacjentów poprzez dostarczanie im najwyższej jakości produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych, stosujemy System Zarządzania Jakością, który zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania i skuteczność, jak również zwiększa przejrzystość i poprawę procesów wewnętrznych oraz bardziej efektywne działanie firmy.

Podstawy Systemu Zarządzania Jakością firmy Fresenius Kabi stanowią:

  • wykształceni i dobrze wyszkoleni pracownicy
  • ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa
  • przejrzyste i udokumentowane procedury
  • kontrolowane procesy produkcyjne
  • ciągłe doskonalenie,

W listopadzie 2017 roku firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. wdrożyła również międzynarodowe standardy w zarządzaniu energią jako System Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001. Ma to na celu redukcję kosztów związanych z wydatkowaniem energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.