Historia Fresenius Kabi Polska

Historia Fresenius Kabi w Polsce

1962

Pierwsza emulsja tłuszczowa Intralipid®, produkt firmy Vitrum (w 1978 roku połączonej z Kabi), zostaje zarejestrowana w Polsce.

 

Lata 70.

Na rynku polskim pojawiają się pierwsze produkty firmy Fresenius AG, rozprowadzane przez dystrybutora.

 

1998

Powstaje spółka Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o.

 

1999

Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o. zostaje przekształcona w spółkę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

 

2000

Fresenius Kabi podpisuje wstępną umowę zakupu Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Fresenius Kabi Polska otrzymuje koncesję na produkcję płynów infuzyjnych.

 

2001

Po raz pierwszy na etykiecie płynów infuzyjnych pojawia się logo Fresenius Kabi.

 

2002

Otwarcie nowego laboratorium jakości w Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie otrzymuje certyfikat GMP nr 51/2002.

 

2004

Fresenius Kabi Polska otwiera własną hurtownię farmaceutyczną w Kutnie.

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie zostaje przyłączona do korporacyjnego działu Production & Technology.

 

2007

Wprowadzenie na polski rynek farmaceutyczny innowacyjnego opakowania KabiPac - płaskiej, stojącej butelki do infuzji płynów. Nowe opakowanie umożliwia podanie dodatkowego leku, a unikalna osłona membrany chroni przed zakażeniem przez dotknięcie.

 

2009

Wprowadzenie na polski rynek farmaceutyczny preparatu SmofKabiven – gotowego do użycia innowacyjnego 3-komorowego worka z nowoczesną emulsją tłuszczową SMOFlipid. Nowe opakowanie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przy podawaniu mieszaniny, jak również wystąpienia komplikacji metabolicznych i septycznych.

 

2013

Fresenius Kabi przejmuje globalnie spółkę Fenwall i rozwija działalność w obszarze Technologii Infuzyjnych.
 

2014

Fresenius Kabi Polska przejmuje w Polsce spółkę Hemosystems i rozwija działalność w obszarze Technologii Transfuzyjnych.
 

2017

Firma obchodziła 10-lecie wprowadzenia innowacyjnego opakowania KabiPac.

Kampania „10 LAT NOWOCZESNEJ PŁYNOTERAPII”.

2018

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. obchodzi 20-lecie działalności w Polsce.

 

2019

 

Firma rozpoczyna działalność w segmencie leków biopodobnych koncentrując się na chorobach autoimmunologicznych i onkologii.