Historia Fresenius Kabi Polska

1962

Emulsja tłuszczowa Intralipid®, produkt firmy Vitrum (w 1978 roku połączonej z Kabi), zostaje zarejestrowana w Polsce.

Lata 70.

Na rynku polskim pojawiają się pierwsze produkty firmy Fresenius AG, rozprowadzane przez dystrybutora.

26 października 1998

Powstaje spółka Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o.

27 stycznia 1999

Spółka Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o. zostaje przekształcona w spółkę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

20 kwietnia 2000

Fresenius Kabi podpisuje wstępną umowę zakupu Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Wrzesień 2000

Fresenius Kabi Polska otrzymuje koncesję na produkcję płynów infuzyjnych.

29 września 2000

Fresenius Kabi przejmuje Wytwórnię Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

1 października 2000

Pierwsza produkcja.

Listopad - grudzień 2000

Pierwsze inwestycje FKP w celu poprawy standardów GMP i magazynowania surowców.

31 marca 2001

Po raz pierwszy na etykiecie płynów infuzyjnych pojawia się logo Fresenius Kabi Polska.

Sierpień 2001

Zakończenie prac inwestycyjnych na linii nowoczesnych opakowań Medipur.

2 października 2001

Oficjalne otwarcie linii Medipur.

Listopad 2001

Początek sprzedaży produktów w opakowaniach Medipur (pojemniki PE z zamknięciem EuroCap).

Styczeń 2002

Otwarcie nowego laboratorium jakości.

Maj 2002

Jako pierwsza firma w Polsce Fresenius Kabi Polska uruchamia produkcję płynów w opakowaniach 250 ml z zamknięciem EuroCap.
Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie otrzymuje certyfikat GMP nr 51/2002.

Wrzesień 2002

Fresenius Kabi Polska rozpoczyna eksport płynów infuzyjnych do Litwy, Łotwy i Estonii.

Grudzień 2002

Uruchomienie własnej stacji zmiękczania wody.

Luty 2003

Uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego SAP.

Grudzień 2003

Fresenius Kabi Polska otrzymuje certyfikat GMP wystawiony przez inspektorat farmaceutyczny w Rumunii.

 

Styczeń 2004

Fresenius Kabi Polska otwiera własną hurtownię farmaceutyczną w Kutnie.

Październik 2004

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie zostaje przyłączona do korporacyjnego działu Production & Technology.

Listopad 2004

Uruchomienie systemu monitoringu warunków klimatycznych pomieszczeń.

Grudzień 2004

Uruchomienie własnych sprężarek i układu wody chłodniczej.
Rozbiórka starych i zbędnych budynków - przygotowanie terenów pod rozbudowę.

Czerwiec 2005

Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową budynku produkcyjnego oraz powiększaniem powierzchni magazynowej.

2007

Wprowadzenie na polski rynek farmaceutyczny innowacyjnego opakowania KabiPac - płaskiej, stojącej butelki do infuzji płynów. Nowe opakowanie umożliwia podanie dodatkowego leku, a unikalna osłona membrany chroni przed zakażeniem przez dotknięcie.

2009

Wprowadzenie na polski rynek farmaceutyczny preparatu SmofKabiven – gotowego do użycia innowacyjnego 3-komorowego worka z nowoczesną emulsją tłuszczową SMOFlipid. Nowe opakowanie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przy podawaniu mieszaniny, jak również wystąpienia komplikacji metabolicznych i septycznych.

2011

Powstanie DOM Medica

2013-2014

Przęcie spółek Fenwall i Hemosystems

 

2015

Zakup gruntów  i nieruchomości w sąsiedztwie Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie