Historia Fresenius Kabi Polska

1962

Emulsja tłuszczowa Intralipid®, produkt firmy Vitrum (w 1978 roku połączonej z Kabi), zostaje zarejestrowana w Polsce.

Lata 70.

Na rynku polskim pojawiają się pierwsze produkty firmy Fresenius AG, rozprowadzane przez dystrybutora.

26 października 1998

Powstaje spółka Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o.

27 stycznia 1999

Spółka Fresenius Pharma Poland Sp. z o.o. zostaje przekształcona w spółkę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

20 kwietnia 2000

Fresenius Kabi podpisuje wstępną umowę zakupu Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Wrzesień 2000

Fresenius Kabi Polska otrzymuje koncesję na produkcję płynów infuzyjnych.

29 września 2000

Fresenius Kabi przejmuje Wytwórnię Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

1 października 2000

Pierwsza produkcja.