Nasza odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za aktywności związane z prowadzoną działalnością biznesową. Jako godny zaufania partner dla pacjentów, klientów, dostawców, agencji rządowych i opinii publicznej w systemie zdrowotnym, wypełniamy podjęte zobowiązania natury prawnej i etycznej.

Przestrzegamy postanowień unijnego Rozporządzenia REACH, chroniąc ludzkie zdrowie i środowisko. Nasze oczekiwania w odniesieniu do dostawców i partnerów biznesowych podsumowaliśmy odpowiednio w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Fresenius Kabi i Kodeksie Postępowania Partnerów Biznesowych Fresenius Kabi.