Nasza odpowiedzialność

Jako firma farmaceutyczna, poczuwamy się do odpowiedzialności nie tylko za działania ściśle związane z prowadzoną działalnością biznesową. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie działalnością jest integralną częścią naszej kultury korporacyjnej i codziennych aktywności.

Aby być postrzeganym jako godny zaufania partner przez pacjentów, klientów, dostawców, agencje rządowe i opinię publiczną w systemie zdrowotnym, niezwykle ważnym dla nas jest wypełnianie podjętych zobowiązań natury prawnej i etycznej.

Przestrzegamy postanowień unijnego Rozporządzenia REACH, chroniąc ludzkie zdrowie i środowisko. Nasze oczekiwania w odniesieniu do dostawców i partnerów biznesowych podsumowaliśmy odpowiednio w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Fresenius Kabi i Kodeksie Postępowania Partnerów Biznesowych Fresenius Kabi.