Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie

Dział Personalny i Kontrolingu w Kutnie

Joanna Wasiak - Młodszy Specjalista ds. Administracji

Tel.: +48 24 355 08 00

e-mail: joanna.wasiak@fresenius-kabi.com

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji"