Idacio

Idacio zawiera substancję czynną adalimumab, ludzkie przeciwciało monoklonalne, które wywiera wpływ na układ immunologiczny (obronny) organizmu wiążąc się ze swoistym celem w organizmie.

 

Idacio dostępny jest w 3 formach podania:

  • Idacio 40 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 
  • Idacio 40 mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
  • Idacio 40 mg/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań do stosowania u dzieci w fiolce