Intestamin

Specjalistyczna dieta do żywienia dojelitowego, o dużej zawartości glutaminy 6g/100ml, bogata w antyoksydanty, zawierająca trójbutyrynę, bezresztkowa, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną.