Fresubin Original Fibre

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, o wysokiej zawartości błonnika – 1,5g/100ml, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω-3 wasy tłuszczowe, normokaloryczna - 1 kcal/ml, izoosmotyczna, o osmolarności 285 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną.