Composelect WBC

Pojemniki z filtrem in- line do  krwi pełnej, wykonane w tej samej technologii co pojemniki z filtrem do KKcz. Filtr umieszony jest na drenie pomiędzy pojemnikiem macierzystym a pozostałymi pojemnikami. Służy do usuwania leukocytów z krwi pełnej. Uzyskujemy w ten sposób ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych oraz osocze.