CompoDock

Zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów medycznych. Urządzenie wykorzystuje opatentowaną metodę wykonywania sterylnych połączeń bez używania jednorazowych nożyków. Zapewnia ona skuteczność połączenia przy zachowaniu przystępnej ceny za zgrzew.

Zgrzewarka CompoDock® umożliwia łączenie drenów pustych z pełnymi, pełnych z pełnymi, pustych z pustymi oraz drenów o różnych średnicach. Odpadowe odcinki drenów po procesie łączenia pozostają zamknięte, co sprawia że CompoDock® polecany jest wszędzie tam gdzie nawet minimalne pozostałości preparatów są niezmiernie cenne.

CompoDock® wyposażony jest w układ kontrolny monitorujący przebieg procesu łączenia od momentu umieszczenia drenów w zaciskach, aż po końcową ocenę jakości wykonanego połączenia.

Opcjonalnym wyposażeniem zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów jest system zbierania danych dotyczących procesu zgrzewania składający się ze skanera kodów kreskowych współdziałającego ze specjalnym oprogramowaniem. Jeden system dokumentacji może współpracować nawet z 16 urządzeniami.

W ośrodkach gdzie masowo produkuje się preparaty płytkowe z kożuszków leukocytarno-płytkowych w pojemnikach "góra-dół" możliwe jest zbudowanie systemu składającego się z 4 zgrzewarek, które tworzą jeden zespół łączący równocześnie 4 kożuszki z osoczem w czasie krótszym niż 80 sekund.