CompoGuard Plus

Wagomieszarka zapewniająca stałą kontrolę objętości krwi pobieranej podczas donacji oraz dokładne mieszanie jej z antykoagulantem.

Krew może być zbierana do dowolnego tradycyjnego systemu pojemników na krew, a także, dzięki specjalnemu uchwytowi na szalce, do pojemników ze zintegrowanymi filtrami „in-line”.

Donacja kończona jest automatycznie poprzez zaciśnięcie zaworu po zebraniu żądanej objętości. Zawór ten wyposażony jest w detektor, który w przypadku niewłaściwego umieszczenia drenu aktywuje alarm.

Urządzenie posiada bardzo czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym znajdują się wszystkie informacje na temat odbywającej się donacji tj. czas jej trwania, zebrana objętość, objętość docelowa, informacja o przepływie, a także bieżąca data i godzina.

Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem Donationmaster  służy do zbierania wszystkich niezbędnych danych dotyczących donacji oraz zarządzania pracą urządzeń do niego podłączonych. Następnie informacje transmitowane mogą być drogą radiową lub przewodową do istniejącego systemu komputerowego centrum krwiodawstwa.

Wszystkie komunikaty wyświetlane przez wagomieszarkę są w języku polskim.

Istnieją następujące wersje urządzenia:

Compoguard Basic — podstawowa wersja urządzenia umożliwiająca transfer danych za pomocą przewodu szeregowego RS232.

Compoguard Data — wersja umożliwiająca bezprzewodową transmisję danych, wyposażona w umieszczony na wysięgniku dodatkowy panel operatora z wyświetlaczem dla dawcy.

Compoguard Complete — wersja wyposażona w zgrzewarkę do drenów, pakiet akumulatorowy oraz w umieszczony na wysięgniku dodatkowy panel operatora z wyświetlaczem dla dawcy. Model umożliwia bezprzewodową transmisję danych. Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są skanery kodów kreskowych, nadajniki radiowe umożliwiające odbiór danych przez komputer, walizki transportowe. Nowy pakiet akumulatorowy charakteryzuje się długą żywotnością i nie wymaga także formatowania.