CompoCool

Systemy przeznaczone do wystandaryzowanego, szybkiego schładzania krwi do temperatury 20-24°C bezpośrednio po pobraniu, a następnie przechowywania jej w stałej temperaturze. Stosowanie tej metody znacznie poprawia jakość preparatów krwiopochodnych uzyskiwanych z krwi pełnej. W szczególności dotyczy to stabilizacji czynnika VIII. Skraca się też czas preparatyki krwi, a sama jej filtracja w temperaturze pokojowej przebiega szybciej. Dzięki systemowi Compocool można odzyskiwać więcej płytek krwi i to nawet po dobie od donacji.

Sercem systemów jest element chłodzący wewnątrz którego znajduje się specjalny żel, który uprzednio schłodzony w lodówce utrzymuje temperaturę około 22°C do 24 godzin.

CompoCool® I to system do schładzania i przechowywania krwi pełnej pobieranej w pomieszczeniach zamkniętych. Składa się on z plastykowego kosza wewnątrz którego umieszczony został element chłodzący. Na elemencie chłodzącym w pozycji poziomej umieszcza się do 8 pojemników z krwią pełną. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wózek umożliwiający transport kilku koszy z pojemnikami.

CompoCool® WB to system do schładzania i przechowywania krwi pełnej pobieranej na ekipach. Składa się on z plastykowej zamykanej skrzynki, wewnątrz której umieszczony został element chłodzący. W skrzynce umieszcza się 6 pojemników z krwią pełną w pozycji pionowej. Każdy z elementów chłodzących posiada specjalny termometr wskazujący jego aktualną temperaturę, oraz kod kreskowy umożliwiający jednoznaczną identyfikację. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest wózek transportowy umożliwiający transport czterech skrzynek CompoCool® WB oraz plomby świadczące o braku dostępu do wnętrza skrzynki przez osoby nieuprawnione.