Freka® Easy In

Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego

Zgłębnik w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa o długości 270 cm, 8CH/FR, część dożołądkowa o długości 100 cm, 16 CH/FR