COM.TEC

Platforma łącząca aplikacje stosowane w krwiodawstwie z procedurami leczniczymi wykonywanymi w ośrodkach klinicznych.

Podstawowym zastosowaniem tego urządzenia w krwiodawstwie jest pobór płytek przy użyciu pojedynczego lub podwójnego wkłucia. Urządzenie umożliwia uzyskanie jednostki terapeutycznej ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych bez filtrowania w czasie poniżej 60 minut.

Pierwszorzędne zalety separatora komórkowego COM.TEC® to możliwość jego wszechstronnego stosowania w terapii oraz wyjątkowa - prosta, intuicyjna obsługa.

Pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej z wysoką wydajnością nawet przy przepływie 10 ml/min, możliwość doboru procedury do stopnia mobilizacji pacjenta, procedura oczyszczania szpiku kostnego pobieranego od pacjentów opornych na mobilizację - wszystko to czyni z separatora komórkowego COM.TEC® idealne narzędzie do stosowania w ośrodkach zajmujących się leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego.

Dodatkowo bardzo wydajne procedury wymiany osocza, wymiany erytrocytów (z kalkulatorem erytrocytów) oraz procedury deplecji erytrocytów, trombocytów czy leukocytów sprawiają, że separator komórkowy COM.TEC® to najlepszy wybór dla szpitala chcącego w sposób najbardziej efektywny wykonywać zabiegi terapeutyczne oparte na aferezie.