Ambix Intraport® C

  • wykonany z ceramicznego tlenku glinu
  • zmniejszający ryzyko wystąpienia potencjalnych 
  • reakcji alergicznych oraz wykrzepiania krwibioobojętny 
  • wykazujący zgodność  z podawanymi lekami
  • o wysokiej odporności na zarysowania
  • odporny na korozję
  • zachowujący zgodność tkankową
  • wyposażony w 5 otworów mocujących