Ambix Intraport® C

  • wykonany z ceramicznego tlenku glinu
  • zmniejszający ryzyko wystąpienia potencjalnych reakcji alergicznych oraz wykrzepiania krwi
  • bioobojętny 
  • wykazujący zgodność z podawanymi lekami
  • o wysokiej odporności na zarysowania
  • odporny na korozję
  • zachowujący zgodność tkankową
  • wyposażony w 5 otworów mocujących