Kodeks postępowania partnerów biznesowych Fresenius Kabi

Nasi partnerzy biznesowi przyczyniają się w znacznym stopniu do naszych sukcesów. Dlatego też, Fresenius Kabi dąży do nawiązywania relacji biznesowych tylko z tymi osobami i organizacjami, które podzielają nasze zobowiązanie do zachowania najwyższych standardów etycznych.

Nasze dążenie realizujemy m.in. poprzez zrozumienie profilu ryzyka naszego Partnera Biznesowego i profilu ryzyka świadczeń, do których wykonania względem nas się zobowiązał (Business Partner Due Diligence).

Oczekujemy, że nasi Partnerzy Biznesowi będą przestrzegali naszych standardów etycznych przy wykonaniu każdego kontraktu zawartego z Fresenius Kabi. Nasze oczekiwania w tym zakresie oraz zasady postępowania zostały spisane w Kodeksie Postępowania Partnerów Biznesowych.