Kodeks postępowania dla dostawców Fresenius Kabi

Wszyscy nasi dostawcy powinni stosować załączony poniżej Kodeks Postępowania dla Dostawców Fresenius Kabi w całości, tj. m.in. w zakresie poszanowania warunków pracy, ochrony praw człowieka, zapobiegania korupcji oraz ochrony środowiska, w przypadku dostarczania towarów lub usług na rzecz Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Czynimy starania, w celu systematycznego dodawania klauzul dotyczących przestrzegania reguł określonych w Kodeksie Postępowania dla Dostawców do kontraktów zawartych z naszymi dostawcami.