Захарен диабет

Хранителна терапия при захарен диабет

Захарният диабет е сериозно метаболитно нарушение, причинено от абсолютна (инсулино-зависим) или относителна (инсулино-независим) липса на инсулин, като случаите на инсулино-независим захарен диабет са по-чести. Захарният диабет води до разстройство на глюкозния метаболизъм, а също така и до промени в метаболизма на мазнините и протеините.

Оптималният контрол върху глюкозата и избягването на хипер- и хипогликемия е основната цел на лечението, с оглед избягване на остри усложнения (напр. диабетна кома) и предотвратяване или забавяне на хроничните дълготрайни усложнения (напр. микроваскуларните усложнения на ретината, бъбреците и периферната нервна система). Освен това постигането на оптимални нива на кръвните липиди е от изключително значение за избягване на неблагоприятните сърдечно-съдови ефекти.

Хранителната терапия е важен елемент от успешното лечение на диабета. Главните цели са подобряване на гликемичния контрол, оптимизиране на липидния метаболизъм и осигуряване на достатъчно калории за предотвратяване или намаляване развитието на остри или хронични усложнения в дългосрочен план. Освен това фармакологичните интервенции с инсулин или орални антидиабетични лекарства биха могли да бъдат намалени чрез адекватен хранителен режим. Според съвременните научни познания, ентералното хранене при захарен диабет може да се подобри чрез специфични хранителни вещества като диетични фибри (забавяне абсорбцията на глюкозата), рибено масло (намаляване повишените нива на серумните триглицериди), хром (подобряване на инсулиновата чувствителност) и антиоксиданти (противодействие на окислителния стрес).

Гамата ентерални продукти на „Фрезениус Каби” включва Дибен (Diben) за сондово приложение и Дибен Дринк (Diben DRINK) за приемане през устата. Тези продукти са специално разработени за осигуряване на оптимален хранителен режим при диабетици.

За допълнителна информация за продуктите, моля, обръщайте се към „Фрезениус Каби България”.