За нас

Накратко за „Фрезениус Каби”

Продуктовото портфолио на „Фрезениус Каби“ обхваща широка гама от генерични лекарства за интравенозно приложение, продукти за инфузионна терапия, продукти за клинично хранене и медицински изделия. В областта на трансфузионните технологии предлагаме продукти за вземане и преработка на кръвни компоненти и за терапевтично третиране на кръвта чрез системи за афереза.  В областта на трансфузионната медицина и клетъчната терапия, Фрезениус Каби предлага продукти за събиране на кръвни компоненти и екстракорпорални терапии.

About us

„Фрезениус Каби” има около 40 000 служители по света.

Обединени от корпоративната философия "Грижа за живота", ние сме посветени на това да предоставяме основни лекарствени продукти и технологии в ръцете на хората, които ежедневно помагат на пациентите и намират най-добрите решения за предизвикателствата, пред които се изправят.

През 2019 год. компанията отчита продажби в размер на над 6,9 милиарда евро. Fresenius Kabi AG е еднолична собственост на групата Fresenius SE & Co. KGaA, оперираща в сферата на здравеопазването.