За нас

Накратко за „Фрезениус Каби”

Продуктовото портфолио на „Фрезениус Каби“ обхваща широка гама от генерични лекарства за интравенозно приложение, продукти за инфузионна терапия, продукти за клинично хранене и медицински изделия. В областта на трансфузионните технологии предлагаме продукти за вземане и преработка на кръвни компоненти и за терапевтично третиране на кръвта чрез системи за афереза. В областта на биоподобните лекарствени продукти разработваме продукти с фокус онкология и автоимунни заболявания.

About us

„Фрезениус Каби” има над 37 000 служители по целия свят.

Обединени от корпоративната философия "Грижа за живота", ние сме посветени на това да предоставяме основни лекарствени продукти и технологии в ръцете на хората, които ежедневно помагат на пациентите и намират най-добрите решения за предизвикателствата, пред които се изправят.

През 2018 год., дружеството отчита продажби в размер на над 6,5 милиарда евро. Fresenius Kabi AG е еднолична собственост на групата Fresenius SE & Co. KGaA, оперираща в сферата на здравеопазването.