За нас

Накратко за „Фрезениус Каби”

„Фрезениус Каби” е глобална фармацевтична компания, специализирана в болничното и извънболнично лечение и грижи за критично и хронично болни пациенти.

Продуктовото портфолио на „Фрезениус Каби“ обхваща широка гама от интравенозни генерични лекарства за интравенозно приложение, продукти за инфузионна терапия, продукти за клинично хранене и медицински изделия. В областта на трансфузионните технологии предлагаме продукти за вземане и преработка на кръвни компоненти и за терапевтично третиране на кръвта чрез системи за афереза. В областта на биоподобните лекарствени продукти разработваме продукти с фокус онкология и автоимунни заболявания.

About us

„Фрезениус Каби” има повече от 36 000 служители в цял свят.

Обединени от нашата корпроативна философия "Грижа за живота", ние сме посветени на това да предоставяме основни лекарствени продукти и технологии в ръцете на хората, които ежедневно помагат на пациентите и намират най-добрите решения за предизвикателствата, пред които се изправят.

През 2017 дружеството отчита продажби в размер на над 6,3 милиарда евро. "Фрезениус каби" AG е еднолична собственост на групата Fresenius SE & Co. KGaA, оперираща в сферата на здравеопазването.