Декларация за поверителност

(Последна актуализация от м. май 2018 г.)  <Линк към по-стари версии> 

Благодарим за проявения от Ваша страна интерес към „Фрезениус Каби България“ ЕООД („Фрезениус Каби“). Опазването на Вашата поверителност е важно за нас. Бихме искали да Ви информираме как събираме лични данни, какъв вид информация събираме и да Ви обясним как тази информация се използва.

Уведомяваме Ви също така, че нашите уебсайтове съдържат линкове към външни сайтове, които не са обхванати от настоящата декларация за поверителност. Също така, някои от локалните уебсайтове на дъщерните дружества на „Фрезениус Каби“ могат да съдържат различни съобщения за поверителност. Вашето посещение на такива уебсайтове е предмет на съответната декларация за поверителност на въпросния уебсайт.

Ние събираме и използваме Ваши данни

Можем да събираме и да използваме Ваши лични данни в следните ситуации:

При посещение на нашия уебсайт

Както при повечето уебсайтове, ние събираме данни от Вашето посещение на нашия сайт. Правим това, за да може да представим уебсайта оптимизиран за използваното от Вас устройство и с всички негови функции или за да съхраним Ваши предпочитания относно текущи или бъдещи сесии на сърфиране. Следните данни от интернет протокола се събират рутинно при посещение на наши уебсайтове:

  • името на Вашия доставчик на услуги (адрес на интернет протокола /IP адрес)
  • уебсайтът, който Ви е насочил към нашия сайт
  • посетените страници
  • вида на Вашия браузър и
  • датата и продължителността на Вашето посещение.

Вашият IP адрес ще бъде обработен по псевдонимизиран начин чрез изтриване на последните три цифри. По този начин ние вече няма да можем да Ви идентифицираме като физическо лице. Тези данни ще бъдат изтрити от нас в рамките на един месец.

 

„Бисквитки“

В някои части на нашия уебсайт използваме „бисквитки“. Научете повече за използването на „бисквитки“.

 

Когато Вие активно ни предоставяте информация поради запитване или проучване

Ще събираме и обработваме данни, които активно сте ни предоставили например при попълване на онлайн формуляри или проучвания, или когато се свързвате с нас чрез други средства за комуникация като електронна поща, телефон или поща. Когато става въпрос за онлайн формуляри, целта за която ни предоставяте Вашите лични данни може да бъде намерена в самия формуляр.

Ако осъществите контакт с нас чрез нашия уебсайт, ние съхраняваме информация като:

  • Вашето име, адрес, електронна поща, телефонен номер, номер на факс
  • компания, професия
  • вид на запитване и възможна допълнителна информация с цел отговаряне на Вашето запитване.

Извършваме това въз основа на Ваше предварително предоставено съгласие или, ако е приложимо - по силата на правно основание. Ние няма да използваме информацията, за да се свързваме с Вас в бъдеще, ако не сте ни дали Вашето изрично съгласие. Данните за контакт с Вас ще се съхраняват за не повече от шест месеца след приключване на съответното запитване или проучване, освен ако не е налице законово задължение за запазване на тези данни за период с по-голяма продължителност. Сведения, предоставени в онлайн формуляри, се събират чрез защитена връзка, благодарение на която личната информация бива предпазена от манипулации или неразрешен достъп. Моля да имате предвид, че редовният трафик през електронна поща не е защитен.

 

Когато активирате приставки за социални медии и информационни канали за активност

Ако задействате приставките (plug-ins) или информационни канали  за активност (activity feeds) на доставчици на социални медии (като например Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram и WhatsApp), Вашият уеб браузър ще се свърже със сървърите на съответните доставчици и ще им изпрати Ваши конкретни потребителски данни. Въпросните приставки и информационни канали за активност се деактивират по подразбиране. Веднага щом активирате такива приставки и информационни канали, Вие предоставяте Вашето съгласие за предаване на Ваши данни.

В допълнение към това, ако в даден момент сте влезли в социалната мрежа на един от горепосочените доставчици, Вашата дейност може да бъде едновременно свързана с Вашия потребителски акаунт.

a) Внедряване на „Shariff “

За да обезпечим поверителността на Вашите данни, използваме инструмент, наречен „Shariff. Shariff Ви дава възможност да решите дали и кога да активирате дадени приставки на нашия уебсайт, както и когато го правите – дали да инициирате прехвърляне на специфични за потребителя данни към доставчика.

б) Активиране на приставки

Само ако изрично активирате приставка чрез Shariff, Вашият браузър ще се свърже със сървърите на съответния доставчик и към него ще се осъществи прехвърляне на специфични за потребителя данни (така както е описано тук по-долу). Вие активирате приставка през Shariff  чрез кликване върху един от съответните бутони за споделяне.

в) Задействане на информационни канали за активност

Ако активирате информационен канал за активност чрез кликване върху неактивната маска на нашия уебсайт, Вашият браузър ще се свърже със сървърите на всеки един доставчик и към тях ще се осъществи прехвърляне на специфични за потребителя данни (така както е описано тук по-долу). Моля имайте предвид, че след кликване върху маската се настройва автоматично „бисквитка“ и тя ще се съхранява, докато трае Вашата сесия на сърфиране. През това време маската няма да бъде показвана отново.

Ако препоръчате интернет страница на приятел или познат използвайки нашия бутон „препоръчай сайт“, ние ще използваме предоставената от Вас информация, единствено за да уведомим получателя за самоличността на изпращача. Вашите данни няма да бъдат използвани от нас за други цели. Ние ще съхраняваме тези данни за период, не по-дълъг от 6 месеца.

„Фрезениус Каби“ няма влияние върху обхвата или вида данни, които ще се подават чрез активиране на приставките или на информационните канали за активност. Също така могат да бъдат активирани и допълнителни операции по обработка на данни, върху които ние нямаме влияние. За да научите повече за обхвата на събраните и обработени лични данни, за целта, за която Вашите данни могат да бъдат използвани, както и за Вашите права и конфигурационни опции за защита на Вашата поверителност (включително и правото за оттегляне на съгласие), моля, запознайте се с политиката за поверителност на съответната социална мрежа.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Като част от информационните канали за активност, в нашия уебсайт бихме могли да включим видео материали от YouTube. YouTube като повечето уебсайтове, използва „бисквитки“ на своя уебсайт, за да събира специфични за потребителя данни, освен за други цели и с цел записване на статистически данни за видео клип, предотвратяване на измами и подобряване на потребителското удобство. При стартиране на съответния видео клип, могат да бъдат едновременно задействани последващи операции по обработка на данни, върху които ние нямаме никакво влияние. За допълнителна информация относно поверителността в YouTube, вижте политиката за поверителност на Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 

Ние споделяме Ваши данни

Ние споделяме Ваши данни в рамките на групата на „Фрезениус“. Те ще се съхраняват и хостват от „Фрезениус Неткеър GmbH“, ул. „Елзе Крьонер“ № 1, 61352 Бад Хомбург, Германия.

Вашите лични данни се съхраняват в облачна система. Това означава, че Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от доставчици на облачни услуги и съхранявани на територията на различни държави. От тези доставчици ние изискваме да прилагат мерки за опазване на личните данни, подобни на тези, които ние сме въвели на базата на договорни споразумения.

Няма предвидено по-нататъшно прехвърляне на Ваши конкретни данни към трети страни (държави извън Европейското икономическо пространство), с изключение на Ваши запитвания. За да можем да обработим Ваше запитване, ние ще го препратим, заедно с Вашата информация, така както е предоставена от Вас, към Вашето местно лице за контакт. Ако това местно лице за контакт се намира в трета държава, ние ще прехвърлим данните въз основа на съгласие от Ваша страна.

Ние няма да разкриваме Вашите лични данни пред нито един правителствен орган, освен ако това не се изисква по закон. Нашите служители, агенции и търговци на дребно са длъжни да спазват поверителния и конфиденциален характер на Вашите лични данни.

 

Искания, запитвания и оплаквания

Можете по всяко едно време да поискате информация относно обработката на Вашите лични данни, включително, но не само произхода и получателите на Вашите данни и целите на обработка. Можете също така да поискате информация относно достъпа до Вашите данни, да получите копие от Вашите данни, да ги коригирате, да поискате изтриването на Вашите лични данни, при условие че тяхното съхранение не се изисква съгласно други законови изисквания, както и да заведете оплакване (според изискванията на закона). В последния случай незабавно ще потвърдим и разследваме всяко едно оплакване относно начина, по който работим с лични данни. При оформяне на Вашите запитвания, моля използвайте формата за контакт за поверителност на данните. 

Имате право и сте свободни да оттеглите съгласието си или да изтриете личните си данни по всяко едно време; в този случай молим да се свържете с нас чрез посочените тук по-долу данни за контакт. Абонаментите също могат да бъдат отменени по всяко едно време.

Имате също така право да подадете оплакване пред Комисия за защита на личните данни на Р България, https://www.cpdp.bg/ или пред нашето Длъжностно лице по защита на данните.

Ако имате някакви притеснения свързани с поверителността относно достъпа или коригирането на Ваши лични данни, моля свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните на следния адрес: contact.bulgaria@fresenius-kabi.com

 

© 2000 - 2018 Fresenius Kabi AG