Критични заболявания

Хранителна терапия при критични заболявания

Критичните заболявания включват широк спектър от застрашаващи живота медицински или хирургически състояния, обикновено изискващи интензивна терапия.
Стресовата реакция към критичното заболяване води до хиперметаболитно състояние с повишени хранителни нужди от енергия и протеини, както и специфични ключови субстрати.

Ефектите на гладуването при критичните заболявания включват загуба на телесна тъкан, атрофия на скелетната мускулатура и слабост, атрофия на лигавицата, имуносупресия и бавно зарастване на рани. Тези неблагоприятни ефекти могат да са продължителни ако хранителните нужди не се удовлетворят адекватно. Следователно, при критичните заболявания пациентите трябва да получат специална хранителна подкрепа на възможно най-ранен етап.

Освен осигуряването на необходимите протеин и енергия, при критичните заболявания е изключително важно да се поддържат имунологичните функции. Специфичните хранителни вещества като глутамин и омега -3 мастни киселини от рибено масло са важни хранителни субстрати за подобряване на имунната реакция при критични заболявания.

„Фрезениус Каби” предлага парентерални и ентерални разтвори, доставящи достатъчно протеин и енергия, както и специфични хранителни вещества като глутамин и рибено масло за подобряване състоянието на пациенти, които страдат от критични заболявания и са хиперметаболитни и имуносупресирани.

За допълнителна информация за продуктите, моля, обръщайте се към „Фрезениус Каби България”.