Защита на личните данни

Благодарим за Вашия интерес към „Фрезениус Каби България“ ЕООД („Фрезениус Каби“). Защитата на личните данни на нашите пациенти, медицински специалисти, доставчици, клиенти и търговски партньори е важна за нас. Както за всяка глобална здравна компания в дигиталния век, за нас данните представляват основоположен елемент и спомагат за нашата търговска дейност по целия свят. Тъй като данните са един от нашите ключови активи, ние трябва да гарантираме, че те са надлежно обработвани и защитени.

Бихме искали да Ви предоставим информация относно начина, по който нашата организация инкорпорира защитата на данните в своите операции. Така се стремим да осигурим законосъобразност, прозрачност и доверие. Ще откриете и информация относно начина за упражняване на Вашите права като пациент, здравен специалист, доставчик, клиент или ползвател на уебсайта ни.