Управление на качеството

Качеството и безопасността на нашите продукти и услуги са основата на търговската ни дейност. Ето защо ние се стремим към хармонизирани стандарти и процеси по целия свят, за да гарантираме най-високо качество.

Какво означава „качество” за „Фрезениус Каби“

Този ангажимент включва прилагането на управление на качеството, осигуряващо качеството на продуктите с оглед безопасност и ефикасност. Във „Фрезениус Каби“ качеството е неразделна част от ежедневните ни операции, от бизнес стратегията и философията ни.

Нашата система за управление на качеството е разработена така, че да осигурява съответствие с всички приложими национални и международни изисквания, както и да отговори на очакванията на нашите партньори и клиенти. Наша неизменна задача е да въвеждаме редовни подобрения в качеството на всички операции с цел да подпомагаме медицинските специалисти с най-добрата възможна терапия и грижа за критично и хронично болните пациенти по целия свят.

Основата за нашето трайно и успешно партньорство с клиентите ни е ангажиментът за постоянно високо и винаги подобряващо се качество на нашите продукти и услуги. Ето защо, нашата система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001 се подлага на редовни прегледи в рамките на вътрешни одити по качество и се сертифицира от външни одитори. Към момента „Фрезениус Каби“ разполага със сертификат ISO 9001, покриващ около 110 от нашите организации, включващи пазарни единици, центрове за смесване на лекарствени продукти и производствени единици по целия свят. Ние постоянно разширяваме последователната интеграция на всички организации на „Фрезениус Каби“ в нашето матрично сертифициране по ISO 9001.

Политики за качество на „Фрезениус Каби“

Нашите продукти и услуги, както и ангажиментът и отдадеността на нашите служители, са фокусирани върху критично и хронично болните пациенти в и извън болниците.

Наша отговорност е тези продукти да отговарят на всички приложими стандарти за качество и безопасност.

За да изпълни това фундаментална условие, компанията поддържа система за управление на качеството, която осигурява качеството на продуктите с оглед безопасност и ефикасност.

Тази система гарантира спазване на националните и международни законови изисквания и отговаря на очакванията на нашите партньори и клиенти.

Системата за управление на качеството се основава на следните принципи:

  • Ясно възлагане на отговорностите
  • Образовани и добре обучени служители
  • ​Постоянен контрол на безопасността
  • Прозрачни и документирани процедури
  • Контролирани производствени процеси ​
  • Постоянно подобрение ​

Ние се стремим към хармонизирани стандарти и процеси по целия свят за осигуряване на най-високи профили на качество, независимо къде произвеждаме.