Свържете се с нас

Find Us

Фрезениус Каби България

Фрезениус Каби България ЕООД

ул. Александър Жендов №1, ет. 6
1113 София
България

Намерете ни на картата в Гугъл

Телефон:   + 359 (0) 2 971 02 63
Телефон: + 359 (0) 2 971 02 51
Факс: + 359 (0) 2 971 09 55
E-mail: contact.bulgaria@fresenius-kabi.com
Интернет: https://fresenius-kabi.com/bg

Докладване на нежелани събития:

Можете да съобщите за нежелани лекарствени реакции (известни още като странични ефекти), които може да са свързани с лекарствен продукт на „Фрезениус Каби" на:

Тел.: +359 (0) 2 971 02 63; +359 (0) 2 971 02 51
E-mail: pharmacovigilance.bg@fresenius-kabi.com

Ако сте изпитали нежелано събитие, което може да е свързано с медицинско изделие на „Фрезениус Каби“, моля свържете се с нас на:

Тел.: +359 (0) 2 971 02 63; +359 (0) 2 971 02 51
E-mail: complaints.bulgaria@fresenius-kabi.com