Бъбречна недостатъчност

Хранителна терапия при бъбречна недостатъчност

Пациентите, страдащи от бъбречна недостатъчност изпитват редица клинични и метаболитни аномалии, които могат да засегнат техния хранителен статус. Степента на нарушение на храненето зависи от съпътстващия стрес, степента и продължителността (хронично или остро) на бъбречните нарушения и методите на лечение (напр. заместваща бъбречна терапия).

Острата бъбречна болест е внезапно и бързо, но обратимо влошаване на бъбречните функции, характеризиращо се предимно с влошени екскреторни и метаболитни функции, както и с катаболен стресов отговор. Това бързо влошаване на бъбречните функции води до бързо натрупване на азотосъдържащи крайни метаболитни продукти от протеиновата обмяна, нарушение на водно-електролитния баланс и нарушени метаболитни функции. Поради това, основната цел на хранителната терапия е да се противодейства на тези нарушения със специфични диети, осигуряващи адекватно приемане на протеини/аминокиселини и електролити, за да може бъбречната функция да се стресира възможно в най-малка степен по време на острото бъбречно нарушение.

Хроничната бъбречна болест се характеризира с прогресивно необратимо намаляване на бъбречните функции. Протеино-енергийното недохранване е чест проблем при тези пациенти. Наличието му при пациенти с хронична бъбречна болест и бъбречна болест в последен стадий остава най-силния прогностичен фактор за заболеваемостта и смъртността. Освен това, хроничната бъбречна болест се свързва със състоянието на хронично възпаление, което стимулира катаболизма и анорексията. Хранителната терапия може да удължи времето преди крайният стадий на болестта да наложи прилагането на бъбречно-заместваща терапия.

„Фрезениус Каби” предлага продукти за парентерално и ентерално хранене, специално разработени за пациенти с бъбречна недостатъчност. Сурвимед ренал (Survimed renal)® е предназначен за ентерално хранене и осигурява адаптиран към заболяването прием на протеини и електролити при пред-диализирани пациенти с остра или хронична бъбречна болест.

За повече информация, моля, обръщайте се към "Фрезениус Каби България".