Анестезия

Анестезията води до обратимо състояние на безсъзнание и позволява извършването на безболезнени за пациента процедури. Анестезията обикновено е съставена от хипотонични агенти, като например пропофол или летливи анестетици, както и аналгетици и, ако се изисква - от мускулни релаксанти.

Анестезиологът взима решение какъв тип анестезия да се използва и в каква доза.