Чернодробна недостатъчност

Хранителна терапия при чернодробна недостатъчност

Протеино-енергийното недохранване и допълнителнителните хранителни липси са чести при чернодробните заболявания, особено при настъпване на остра хепатоклетъчна дисфункция, тъй като черният дроб играе основна роля в метаболизма, съхраняването и разпределението на хранителните вещества. Смъртността нараства когато недохранването настъпва при пациенти с остри или хронични чернодробни заболявания.

Несъмнено пациентите с напреднали хронични чернодробни заболявания се нуждаят от подобряване на протеино-енергийното хранене, не само за поддържане или възстановяване на адекватното хранене, но и за засилване на чернодробната регенерация, за предотвратяване, облекчаване или възстановяване от чернодробната енцефалопатия.

При остра чернодробна недостатъчност се разстройва целия метаболизъм. Измененията в азотния метаболизъм, придружени от патофизиологични нива на аминокиселините, са най-изявените биохимични промени, считани за основни механизми на протеиновия катаболизъм и чернодробната енцефалопатия.

При чернодробната енцефалопатия, плазмените концентрации на ароматните аминокиселини (фенилаланин, тирозин, триптофан) и на метионина се увеличават, докато концентрацията на аминокиселините с разклонени вериги (левцин, изолевцин и валин) намалява. Тази картина на дисбалансирани аминокиселини е важен патогенен фактор за развитието на чернодробната енцефалопатия и поради това следва да бъде коригирана.

„Фрезениус Каби” предлага продукти за парентерално и ентерално хранене, съдържащи значително количество аминокиселини с разклонена верига за адекватно осигуряване на протеини на пациенти с чернодробна енцефалопатия.

За допълнителна информация за продуктите, моля, обръщайте се към „Фрезениус Каби България”.