Нарушено храносмилане / нарушена абсорбция

Хранителна терапия при нарушено храносмилане/нарушена абсорбция

Различни заболявания, като синдромът на късото черво, възпалението на червата (болест на Крон, язвен колит) и панкреатичната недостатъчност могат да предизвикат нарушения в храносмилането и абсорбцията, водещи до недостатъчно хранене. Тъй като хранителният статус оказва съществено влияние върху възстановяването на пациента и качеството на живот, оптималният хранителен режим е много важен при тези пациенти.

Синдром на късото черво се наблюдава когато комбинацията от загуба на черва поради резекция и/или дисфункция на оставащите черва намалява чревната абсорбция, при което нуждите от течности, електролити, макроелементи, минерали и витамини трудно се задоволяват чрез нормално хранене. Синдромът на късото черво се наблюдава най-често след хирургически операции при болестта на Крон във възрастни пациенти. Симптомите на синдрома на късото черво включват обилна диария, жажда и загуба на тегло.
Пациентите, страдащи от панкреатичната недостатъчност, имат намалено производство на храносмилателни ензими, водещо до нарушено храносмилане и нарушена абсорбция. Особено пациентите с хроничен панкреатит са в повишен риск от недохранване.

Възпалителните заболявания на червата, включително болестта на Крон и язвения колит, най-често се свързват с влошеното храносмилане и абсорбция, водещи до хранителна недостатъчност. Няколко механизма допринасят за хранителната недостатъчност при възпалителните заболявания на червата, като нарушения в абсорбцията на хранителни вещества, увеличена нужда от хранителни вещества в резултат от треска и възпаления и взаимодействия между лекарствени продукти и хранителни вещества.

Поради влошеното храносмилане и абсорбция на хранителни вещества при горепосочените заболявания, толерантността към ентерални храни (олигопептидни диети) се смята за по-добра и трябва да се ползва с предпочитание. В случаите на нетолерантност към ентералното хранене, се прилага парентерално хранене.

За допълнителна информация за продуктите, моля, обръщайте се към „Фрезениус Каби България”.