Обемозаместваща терапия

Приблизително 50-60% от човешкото тяло (основно тъканите и органите) е съставено от вода. Например водата в тялото на възрастен човек с тегло 70 кг е около 35-40 л. Кръвният обем на възрастен човек е приблизително 1/12 от общото му тегло, т.е. кръвта на възрастен човек с тегло 70 кг е около 5-6 л.

Загубата на голям обем кръв и телесни течности, в следствие на операция или травматично увреждане например, трябва незабавно да се възстанови чрез вливане на инфузионни разтвори, например кръвни заместители и/ или електролити, за да се предотврати органна малперфузия в следствие на хиповолемия.

При загуба на телесни течности или в случай на повишена необходимост, те се възстановяват с помощта на електролитни и колоидни разтвори.

За допълнителна информация за продуктите, моля, обръщайте се към „Фрезениус Каби България”.