Инициатива за прозрачност

Transparency Initiative​​

Във „Фрезениус Каби“ ние се грижим за живота на пациенти по цял свят. За да изпълним нашия ангажимент да бъдем в полза на критично и хронично болни пациенти, сътрудничеството с лекари, болници и пациентски организации е от съществено значение. Тези партньорства са необходими не само за разработване на продукти, които отговорят на клиничните нужди по най-добрия начин. На медицинските специалисти се осигуряват необходимите познания и образование, за да могат безопасно и ефективно да използват нашите лекарства и медицински изделия. Подкрепяйки медицинските изследвания и образование, „Фрезениус Каби“ допринася за безопасността на пациентите и за по-голям достъп до нови технологии и услуги.

Ние очакваме прозрачност, отчетност и високи етични стандарти от самите нас – и нашите заинтересовани страни очакват същото от нас. Тяхното доверие се възнаграждава с изключително почтени и отговорни действия. Ние вярваме, че прозрачността към обществеността е ключова за опазване на почтеността на тези партньорства и запазване на доверието.

Като член на различни браншови асоциации в страните, в които работим, ние сме се ангажирали да оповестяваме определени прехвърляния на стойности към медицински специалисти, здравни организации и подбрани организации за грижа за пациента в тези страни.

При всяко такова взаимодействие ние уважаваме задължението на медицинските специалисти да вземат независими решения за лечение.

По-долу ще намерите преглед на прехвърлянето на стойности, извършено през съответните години:

2022:

Преглед на прехвърляния на стойности за 2022 год.

Методическа бележка за 2022 год.

 

Приветстваме всички Ваши въпроси и коментари на: contact.bulgaria@fresenius-kabi.com.