Бизнес направления

Our Business Fields

Лекарства за интравенозно приложение

„Фрезениус Каби” предлага широка гама от генерични лекарства за интравенозно приложение в различни терапевтични области: онкология, анестезия, аналгезия и критични заболявания. Компанията предлага също медицински изделия за администриране на тези продукти.

Инфузионна терапия

В областта на инфузионната терапия „Фрезениус Каби” предлага продукти за възстановяване на обема при загуба на течности и кръв.

Продуктовото портфолио включва инфузионни технологии, както и консумативи за еднократна употреба за венозно приложение.

Клинично хранене

В областта на клиничното хранене „Фрезениус Каби” е една от малкото компании в света, предлагащи парентерално хранене (интравенозно) и ентерално хранене (за перорален прием или сондово приложение), както и помпи за хранене и инфузионни консумативи за еднократна употреба.

Parenteral nutrition avoids the gastrointestinal tract Enteral nutrition uses the gastrointestinal tract

Парентерално хранене (интравенозно) и ентерално хранене (за перорален прием или сондово приложение)

И двата метода служат за подпомагане на пациентите, които не могат да приемат никаква храна, или приемат недостатъчно количество. Такъв е случаят при пациентите в реанимация, пациенти със сериозни заболявания или с малнутриция.

 

Биоподобни продукти

В областта на биоподобните лекарствени продукти разработваме продукти с фокус автоимунни заболявания и онкология.

 

Медицински изделия и трансфузионни технологии

Продуктовото портфолио включва още медицински изделия за администриране на генерични препарати за интравенозно приложение, инфузионна терапия и продукти за клинично хранене.

„Фрезениус Каби” предлага продукти за вземане и обработка на кръв и кръвни компоненти чрез аферезни системи.