Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

Czym dla Fresenius Kabi jest Jakość?

Jakość jest integralną częścią codziennych działań firmy Fresenius Kabi, strategii biznesowej oraz filozofii biznesu. Podstawą trwałego i udanego partnerstwa firmy Fresenius Kabi z klientami jest wysoki i wciąż podnoszony poziom jakości produktów i usług.

Nasza Misja

Firma Fresenius Kabi służy idei troski o życie („caring for life”). Nieustannie rozwija obszary swojej działalności oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania spełniające najwyższe standardy opieki nad pacjentami w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Dostarcza klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

Realizując naszą Misję, jaką jest poprawa jakości życia ciężko chorych pacjentów poprzez dostarczanie im najwyższej jakości produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobów medycznych, stosujemy System Zarządzania Jakością, który zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania i skuteczność, jak również zwiększa przejrzystość i poprawę procesów wewnętrznych oraz bardziej efektywne działanie firmy.

Firma Fresenius Kabi posiada System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, który gwarantuje pełną zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, spełniając oczekiwania naszych partnerów oraz klientów.

System Zarządzania Jakością opiera się na następujących zasadach:

 • wykształceni i dobrze wyszkoleni pracownicy,
 • wyraźny podział obowiązków,
 • ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa produktów,
 • uzyskanie pełnej zgodności z wymaganiami prawa,
 • przejrzyste, udokumentowane i nadzorowane procesy,
 • ciągłe doskonalenie efektywności systemu.

Nieustanne dążenie do spełnienia Misji Fresenius Kabi stanowi stanowi Politykę Jakości Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.. W oparciu o wyjątkową wiedzę fachową w dziedzinie żywienia i terapii dożylnych, dzięki naszemu zaangażowaniu dla ludzi i zorientowaniu na innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dążymy do bycia partnerem w szpitalnym i ambulatoryjnym leczeniu pacjentów w stanie krytycznym.

Przyjęta w spółce Polityka Jakości jest nieustannie doskonalona. Funkcjonowanie spółki oparte jest na następujących zasadach:

 • przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie przepisów, uregulowań i standardów,
 • koncentracja naszych produktów i usług na ciężko i przewlekle chorych pacjentach, leczonych w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych,
 • utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zapewniającego wysoką jakość produktów, procesów i usług w zakresie bezpieczeństwa i efektywności,
 • spełnianie oczekiwań klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • stosowanie konkurencyjnych cen.

Obszary jakości, bezpieczeństwa stosowania produktów wprowadzonych do obrotu i bezpieczeństwa pacjentów stanowią integralną część funkcji zarządczej Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Stanowią one główne obszary odpowiedzialności firmy, kluczowe dla wdrażania wysokich standardów jakościowych w swojej działalności.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się również do ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Ma to na celu redukcję kosztów związanych z wydatkowaniem energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

W związku z wdrożeniem norm zarządzania ISO 14001 i 50001 Dyrektor Generalny Pan Maciej Chmielowski i Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych Pan Tomasz Halik podpisali politykę środowiskową i energetyczną. Pełna treść aktualnie obowiązującej polityki dostępna jest tutaj (język polski).

Systemy Jakości Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.:

 1. ISO 9001:2015
 2. GMP - Certyfikat GMP zakładu produkcyjnego Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 3. ISO 14001:2015 - Certyfikat zakładu produkcyjnego Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. - Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie
 4. ISO 50001:2018

 

Certyfikaty dostępne są na życzenie dla naszych partnerów biznesowych.