Program Kontrolowanego Dostępu do HES - istotne zmiany i nowe wymagania

listopad 22, 2023

 

 

I.    PROGRAM KONTROLOWANEGO DOSTĘPU obowiązujący od 16 kwietnia 2019 ulega zmianie od 23.11.2023, główne zmiany to:


1.    INDYWIDUALNE, COROCZNE, SZKOLENIE FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO ZAKOŃCZONE TESTEM: szkolenie edukacyjne (e-learning, 15-minutowa prezentacja w jęz. polskim), po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje indywidualny certyfikat. 

https://academy.esahq.org/volumetherapy 

Aby uzyskać imienny certyfikat, należy zalogować się na platformie i uzyskać indywidualny dostęp (konto).  

 

2.    ZOBOWIĄZANIE ORDYNATORA/KIEROWNIKA ODDZIAŁU - nowe wymagania: 

  • Ordynator potwierdza co roku firmie FKP (Zobowiązanie), że wszyscy fachowi pracownicy ochrony zdrowia na jego oddziale, którzy będą stosować roztwory HES zostali przeszkoleni zgodnie z nowymi zasadami Programu kontrolowanego dostępu. 
  • Zobowiązanie zawiera liczbę fachowych pracowników ochrony zdrowia na oddziale przepisujących/podających roztwory HES i liczbę, ilu ukończyło szkolenie (na podstawie indywidualnych Certyfikatów).   
  • Ordynator potwierdza, że roztwory HES nie są stosowane w przypadku braku ostrej utraty krwi (profilaktyka), w tym w zapobieganiu niedociśnieniu u kobiet poddawanych cesarskiemu cięciu lub u pacjentów kardiochirurgicznych podczas operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca.

3.    POTWIERDZENIE DLA FARMACEUTY: farmaceuta z apteki szpitalnej dostarczającej HES na oddział musi podpisać Potwierdzenie, że roztwory HES są dystrybuowane wyłącznie do akredytowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, oddziałów medycyny ratunkowej.


4.    Roztwory HES będą mogły być dystrybuowane wyłącznie do akredytowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów medycyny ratunkowej.

 

II.    AKREDYTACJA SZPITALI - wymagania


1)    AKTUALNE AKREDYTACJE – uzyskane do 21 listopada 2023:

  • Firma Fresenius Kabi będzie kontaktować się z dotychczas akredytowanymi szpitalami i prosić farmaceutów o dostarczenie Potwierdzenia.
  • Po upływie 3 miesięcy czyli od 23.02.2024, firma Fresenius Kabi nie będzie mogła realizować dostaw do już akredytowanych aptek, które nie dostarczyły Potwierdzenia.

 

2.  NOWE AKREDYTACJE, ODNOWIENIE AKREDYTACJI:
Od 23 listopada br obowiązują nowe dokumenty do akredytacji: 

III.    UZYSKANIE AKREDYTACJI


1.    Zobowiązanie ordynatora/kierownika oddziału (kopia, oryginał u ordynatora) z danego oddziału i Potwierdzenie dla farmaceuty szpitalnego muszą zostać przesłane do Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,:  

  • na adres: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa /
  • na adres e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com  /
  • faksem: +48 (22) 345 67 87

2.    Otrzymanie przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. podpisanych Zobowiązań ordynatora/kierownika oddziału i Potwierdzenia dla farmaceuty jest jednoznaczne z uzyskaniem Akredytacji przez szpital i uprawnia do zakupu HES.


3.    Akredytacja danego szpitala jest ważna rok, po roku szpital, który będzie chciał zamawiać HESy, do odnowienia akredytacji musi ponownie przesłać wymagane dokumenty: Zobowiązanie i Potwierdzenie.