Informacje o szkoleniu fachowych pracowników ochrony zdrowia stosujących roztwory HES.

grudzień 1, 2023

Informacje o szkoleniu fachowych pracowników ochrony zdrowia stosujących roztwory HES, stanowisko dot. pielęgniarek.