HES – Program kontrolowanej dystrybucji i odnowienie akredytacji

sierpień 11, 2023

Przypominamy, że od dnia 16 kwietnia 2019 r. produkty lecznicze zawierające hydroksyetyloskrobię (HES) podlegają „Programowi kontrolowanego dostępu”. Szpitale/użytkownicy mogą nabywać roztwory do infuzji zawierające HES wyłącznie na podstawie tzw. akredytacji, którą uzyskuje się po ukończeniu obowiązkowego szkolenia edukacyjnego przez fachowy personel medyczny, który przepisuje i podaje roztwory HES.

Uzyskana akredytacja jest ważna 1 ROK, po upływie tego czasu akredytację należy odnowić.

I) Odnowienie AKREDYTACJI

Aby odnowić akredytację, Ordynator oddziału powinien podpisać z aktualną datą Zobowiązanie potwierdzające, że wszyscy pracownicy fachowego personelu medycznego, którzy przepisują i podają roztwory HES odbyli szkolenie edukacyjne.

Kopię Zobowiązania należy przesłać do Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.:

  • na adres: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
  • na adres e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com
  • faksem: +48 (22) 345 67 87 
  • lub przekazać bezpośrednio przedstawicielowi Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.. 

Otrzymanie przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. zaktualizowanego Zobowiązania jest jednoznaczne z odnowieniem akredytacji szpitala i uprawnia do zakupu produktów leczniczych zawierających HES przez kolejny rok.

 

II) AKREDYTACJA po raz pierwszy

1) Jak odbyć szkolenie:

a) Szkolenie edukacyjne, po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje indywidualny certyfikat jest dostępne pod adresem: https://academy.esahq.org/volumetherapy
To szkolenie wymaga indywidualnego zalogowania się na stronę European Society of Anaesthesiology (ESA), jest bezpłatne, nie jest równoznaczne z nabyciem płatnego członkostwa w ESA.

b) Szkolenie edukacyjne w formie prezentacji (PDF) dostępne jest tutaj.

Prezentacja może zostać wykorzystana do szkolenia zbiorowego na oddziale, podczas którego uczestnicy potwierdzają podpisem odbycie szkolenia na karcie szkolenia.

 

2) Jak uzyskać akredytację dla szpitala i zamawiać HES:

Po odbyciu szkolenia edukacyjnego przez fachowy personel medyczny Ordynator oddziału podpisuje Zobowiązanie dostępne tutaj.

Kopię Zobowiązania należy przesłać do Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.:

- na adres: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
- na adres e-mail: 24h.polska@fresenius-kabi.com

- faksem: +48 (22) 345 67 87 
- lub przekazać bezpośrednio przedstawicielowi Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o..

Otrzymanie przez firmę Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. podpisanego Zobowiązania jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji przez szpital i uprawnia do zakupu produktów leczniczych zawierających HES przez 1 rok.

tel.: +48 607 981 589 i +48 601 952 335