Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodna z wymogami normy ISO 45 001:2018 oraz Polityki Środowiskowej i Energetycznej zgodna z wymogami norm EN ISO 14 001:2015 oraz EN ISO 50 001:2018

marzec 6, 2023

W związku z doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem i energią przedstawiamy Państwu aktualizację Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnej z ISO 45 001:2018 a także Polityki Środowiskowej i Energetycznej zgodnej z normami EN ISO 14 001:2015 oraz EN ISO 50 001:2018. Nieustannie podejmujemy działania, by chronić życie i zdrowie wszystkich pracowników oraz naszych gości. Ponadto podejmujemy działania, by chronić środowisko i korzystać z jego zasobów w sposób zrównoważony. Dyrektorzy Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie świadomi odpowiedzialności za bezpieczeństwo podpisali aktualizację Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a Dyrektor Generalny oraz Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie podpisali aktualizację Polityki Środowiskowej i Energetycznej. Tym samym najwyższe kierownictwo zobowiązało się do realizacji wyznaczonych celów. Pełna treść aktualnie obowiązujących polityk dostępna jest tutaj oraz tutaj.