Liên lạc

Tại Fresenius Kabi, chúng tôi luôn chào đón các câu hỏi, bình luận và yêu cầu của bạn.

Nếu bạn cần thông tin về sản phẩm, nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới. Để chọn nhóm sản phẩm cụ thể, vui lòng chọn trong danh sách.

Để nhận các thông tin liên quan đến Fresenius Kabi, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua phần thông tin chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể phản hồi trễ hơn vào thời gian cuối tuần và ngày lễ, và phản hồi sẽ được xử lý ưu tiên dựa vào độ cấp thiết của vấn đề.

Để báo cáo bất cứ biến cố bất lợi nào (hay còn gọi là phản ứng phụ) có thể liên quan đến sản phẩm thuốc của Fresenius Kabi hoặc thiết bị y tế, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua phần thông tin chi tiết dưới đây. Các yêu cầu này sẽ được xử lý ngay lập tức.

Những trường nào với * là bắt buộc. Vui lòng điền đầy đủ