Chăm sóc sức khỏe dựa trên chất lượng

Hoạt động sản xuất và dịch vụ xuất sắc trên từng bước

Các giải pháp xây dựng dựa trên sự tín nhiệm và lòng tin

Cung cấp thuốc và công nghệ cứu mạng sống bệnh nhân có nghĩa là không có chỗ cho sai sót hoặc thỏa hiệp. Đó là lý do tại sao đối với chúng tôi, mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất có thể. Hoạt động kinh doanh, danh tiếng quốc tế và cam kết của chúng tôi trong chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào sự an toàn và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ của chúng . Để đảm bảo rằng các tiêu chí chất lượng cao nhất luôn được đáp ứng, tất cả các quy trình sản xuất, sản phẩm và bản thân chúng tôi trên toàn cầu đều phải tuân theo các quy trình đánh giá liên tục.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của quốc gia và quốc tế đồng thời đáp ứng mong đợi của đối tác và khách hàng. Danh sách toàn diện của chúng tôi về các mối quan hệ đối tác chặt chẽ, lâu dài và thành công là bằng chứng cho sự cống hiến của chúng tôi trong việc cống hiến hết mình và không bao giờ nghỉ ngơi trên những thành tựu trong quá khứ. Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn ISO 9001 quốc tế và thường xuyên được xem xét trong quá trình kiểm tra chất lượng nội bộ và được chứng nhận bởi các kiểm toán viên bên ngoài. Hiện tại, chúng tôi có chứng chỉ ISO 9001 áp dụng cho khoảng 110 tổ chức của chúng tôi, bao gồm các khốikinhdoanh, trung tâm tổng hợp và nhàmáytrên toàn cầu. Chúng tôi liên tục mở rộng sự tích hợp liên tục của tất cả các tổ chức FreseniusKabivào chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi.

Tính tuân thủ đáng tin cậy

Tạo ra các giải pháp bằng trái tim

Tính minh bạch, trách nhiệm, cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh cao nhất là những trụ cột cơ bản trong cam kết chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng sản xuất và cung cấp sản phẩm đúng thời gian và đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn. Chúng tôi liên tục giám sát tất cả các quy trình sản xuất và phân phối để sản phẩm có được độ tin cậy tối đa đối với sản phẩm và sức khỏe của bệnh nhân. Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào việc đào tạo và nâng cao trình độ cho lực lượng lao động của mình đồng thời không ngừng cải tiến liên tục cũng như quản lý thông tin và rủi ro hiệu quả.