Đạo đức Kinh doanh

Văn hóa của liêm chính, trách nhiệm và minh bạch

Ứng xử kinh doanh có đạo đức không chỉ là về mặt đạo đức- mà còn tốt cho việc kinh doanh. Theo nghiên cứu năm 2021 của Edelman Trust Barometer, 76% số người được hỏi cho biết họ từ chối mua hàng hóa hay dịch vụ từ công ty mà họ không tin tưởng.

Không nghi ngờ gì nữa: Đạo đức kinh doanh có tác động đáng kể đến việc xây dựng lòng tin, tuân thủ các quy định, thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả tài chính, và thúc đẩy thực hành đạo đức trong chuỗi cung ứng.

Đó là lý do tại sao đạo đức kinh doanh đóng một vai trò thiết yếu trong chương trình nghị sự về trách nhiệm với cộng đồng (CSR) của chúng tôi.

Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào tính liêm chính, một trong sáu giá trị cốt lõi của chúng tôi. Những giá trị này tạo nên DNA cho văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, đại diện cho: tập trung vào khách hàng, chất lượng, liêm chính, hợp tác, sáng tạo, đam mê và cam kết. Chúng tôi làm theo các giá trị này trong hoạt động hàng ngày, trong mọi quyết định mà chúng tôi đưa ra cũng như trong các tương tác với đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên y tế, và công chúng nói chung.

Với chúng tôi, liêm chính nghĩa là làm đúng, trong phạm vi yêu cầu pháp lý và tốt hơn yêu cầu đó. Chúng tôi đã xây dựng văn hóa chính trực, có trách nhiệm, và minh bạch – một nền văn hóa trong đó nhân viên chúng tôi trên toàn cầu duy trì hàng ngày. Nhưng để biến điều này thành hiện thực là nỗ lực của cả một nhóm.

Cùng nhau, chúng tôi tôn trọng nhân quyền, hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững, ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, đồng thời áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm chống độc quyền. Chúng tôi thực hiện các cam kết của mình và hành động với các tiêu chuẩn cao về tính liêm chính và tuân thủ vì đạo đức đi đôi với hoạt động kinh doanh thành công. Khi nuôi dưỡng loại hình văn hóa này, chúng tôi có được sự tin tưởng, củng cố danh tiếng của mình và thúc đẩy hiệu quả hoạt động bền vững.

people working in office

Đạo đức Kinh doanh & mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Với trách nhiệm là một doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ cho SDG 8. 

SDG 8 nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững, cũng như việc làm đầy đủ, năng suất cho tất cả mọi người. Các khoản đầu tư của chúng tôi thúc đẩy sự đổi mới và giáo dục địa phương ở các quốc gia có nền kinh tế khác nhau. Những nỗ lực này góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và việc làm nhất quán, toàn diện và bền vững. Chúng tôi cũng tin rằng điều quan trọng là phải bảo vệ quyền lao động và thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, đảm bảo cho tất cả người lao động bằng cách đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS), môi trường, đạo đức, và hơn thế nữa.  Chúng tôi kỳ vọng các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp cũng cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của chúng tôi. Chúng tôi thực thi một chương trình được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các rủi ro tuân thủ tiềm ẩn.Cam kết của chúng tôi về Tuân thủ doanh nghiệp

Hành vi không phù hợp sẽ làm suy yếu sự cạnh tranh công bằng, gây tổn hại đến uy tín của chúng tôi và cuối cùng là đe dọa khả năng kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy, điều cần thiết là chúng tôi phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt cũng như luật pháp quốc tế và địa phương. Chúng tôi đảm bảo điều này bằng cách tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử, thành lập ủy ban tuân thủ và triển khai hệ thống quản lý tuân thủ. 

Bộ Quy tắc Ứng xử

Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi được xây dựng dựa trên các giá trị của Fresenius Kabi và hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi gặp phải vấn đề tuân thủ hoặc tình huống khó xử về mặt đạo đức. Đó là một khuôn khổ ràng buộc đưa chúng tôi đến quyết định đúng đắn, bất kể thứ bậc và làm rõ sứ mệnh, giá trị và nguyên tắc của chúng tôi. 

 

Bộ Quy tắc Ứng xử của Fresenius Kabi

Filename
Fresenius Kabi Code of Conduct_Nov2022_Vietnamese version.pdf
Size
2 MB
Format
pdf
Bộ Quy tắc Ứng xử của Fresenius Kabi

Bộ Quy tắc Ứng xử cho Bên thứ Ba

Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ bền vững và cố gắng chỉ tiến hành kinh doanh với những đối tác có cùng cam kết với chúng tôi về các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của mình cam kết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của chúng tôi trong bất kỳ hợp đồng nào và chúng tôi đã đặt ra những kỳ vọng đó trong Quy tắc Ứng xử dành cho Bên thứ Ba của mình.

PowerPoint-Präsentation

Filename
FRESENIUS KABI Third-Party Code of Conduct_Vietnamese version.pdf
Size
2 MB
Format
pdf
Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Bên Thứ Ba của Fresenius Kabi

Hệ thống Quản lý Tuân thủ

Việc ngăn chặn các hành vi vi phạm tuân thủ thôi là chưa đủ – chúng còn phải được xác định và xử phạt. Để đảm bảo điều này, chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý tuân thủ dựa trên các quy định và hướng dẫn quốc tế. Hệ thống này dựa trên ba trụ cột: phòng ngừa, phát hiện và phản ứng.

Phòng ngừa các hành vi vi phạm tuân thủ

Các công cụ tuân thủ của chúng tôi tập trung vào việc phòng ngừa. Chúng bao gồm:

  • Đào tạo về nhận diện và đánh giá rủi ro
  • Thực hiện đào tạo thường xuyên
  • Nâng cao nhận thức cho nhân viên
  • Cung cấp tư vấn liên tục, các chính sách ràng buộc và các quy trình vận hành chuẩn.

Hơn nữa, công cụ quản lý tuân thủ của chúng tôi cung cấp cho người quản lý của từng công ty thành viên cái nhìn tổng quan về các thông số chính liên quan đến tuân thủ. Chúng tôi xem xét các thông số này hàng năm và xác định các biện pháp giám sát đối với bất kỳ công ty thành viên nào có hồ sơ rủi ro gia tăng. 

Phát hiện các hành vi vi phạm tuân thủ tiềm tàng:

Cùng với chính sách “Lên Tiếng" của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các Bên thứ Ba báo cáo trực tiếp về các vi phạm nhân quyền hoặc tuân thủ tiềm ẩn liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi tới các kênh báo cáo toàn cầu chuyên dụng của chúng tôi.

Phản ứng với các vi phạm tuân thủ:

Chúng tôi chỉ định các nhóm phụ trách xem xét và điều tra kỹ lưỡng các sự cố được báo cáo. Khi phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức. Chúng tôi cố gắng liên tục cải thiện các quy trình nội bộ và các biện pháp tuân thủ. 

 

Báo cáo hành vi sai trái

Chúng tôi hoàn toàn cam kết tuân thủ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và bất kỳ Bên thứ Ba nào khác chuyển mọi báo cáo về các vi phạm tuân thủ tiềm ẩn hoặc các quan ngại về nhân quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi tới các kênh báo cáo toàn cầu chuyên dụng của chúng tôi. Bạn có thể viết email đến compliance@fresenius-kabi.com  để nêu lên một câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên, hay báo cáo bất kỳ một hành vi nghi ngờ sai trái nào.

Thêm vào đó, chúng tôi còn cung cấp nền tảng báo cáo, hoạt động 24/7, nơi có thể báo cáo các vi phạm tuân thủ hoặc vi phạm nhân quyền tiềm ẩn. Có thể báo cáo ẩn danh và có hỗ trợ về chuyển ngữ. Bạn có thể thực hiện báo cáo của bạn theo địa chỉ www.complianceactionline.ethicspoint.com.

Bất kỳ câu hỏi hay báo cáo nào cũng sẽ được Ban Thanh tra của Fresenius Kabi xử lý một cách cẩn trọng và bảo mật. Hội đồng chuyên gia tuân thủ độc lập, chuyên biệt này có các nhà điều tra toàn cầu giàu kinh nghiệm báo cáo cho Giám đốc Tuân thủ của Fresenius Kabi.

Chúng tôi không dung thứ cho hành động trả đũa người báo cáo. Vui lòng xem thêm các thông tin về quy trình xử lý các vi phạm tuân thủ và các kênh báo cáo  trong “Chính sách Lên tiếng” của chúng tôi. 

Cảm ơn bạn đã lên tiếng và giúp duy trì tính chính trực!

 

Các chủ đề trọng tâm tuân thủ của Chúng tôi

Tôn trọng nhân quyền

Chúng tôi mong muốn duy trì nhân quyền và đặc biệt chú ý đến điều kiện làm việc công bằng và an toàn, quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể cũng như đối xử bình đẳng. Chúng tôi lên án lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hoặc bóc lột và chế độ nô lệ hiện đại. Chúng tôi cố gắng bảo vệ xã hội, môi trường, dữ liệu cá nhân và bảo vệ thông tin bí mật.

Fresenius Kabi cam kết tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết này Tuyên bố về nhân quyền của chúng tôi.

Đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững

Chúng tôi lựa chọn cẩn thận các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp để đảm bảo trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Chúng tôi mong muốn các Bên thứ Ba tuân thủ Quy tắc Ứng xử dành cho Bên Thứ ba  của chúng tôi. Để xác định rủi ro tuân thủ, chúng tôi tiến hành thẩm định trước khi hợp tác cùng nhau. Điều này giúp sớm phát hiện các mối lo ngại tiềm ẩn về tuân thủ với bên thứ ba để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ cao của chúng tôi.

 

Chống hối lộ và tham nhũng

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ mọi luật chống tham nhũng và chống hối lộ (ABC) hiện hành. Chúng tôi đã triển khai Chính sách ABC toàn diện, toàn cầu với các quy tắc và nguyên tắc rõ ràng để tránh hối lộ và tham nhũng trong công ty và với các bên thứ ba

Không khoan nhượng với các hành vi vi phạm chống độc quyền

Tất cả nhân viên phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ luật chống độc quyền dù họ ở đâu và trong bất kỳ giao dịch nào. Chính sách chống độc quyền toàn cầu của chúng tôi ưu tiên đánh giá rủi ro, kiểm soát các giao dịch nhạy cảm, đào tạo và truyền thông, báo cáo các trường hợp chống độc quyền cũng như biện pháp khắc phục, giám sát và hỗ trợ pháp lý. Chúng tôi cung cấp chính sách toàn diện để đảm bảo tuân thủ luật chống độc quyền tại các pháp nhân và trong hoạt động kinh doanh.