Bảo Vệ Dữ Liệu Tại Fresenius Kabi

Chào mừng bạn đến với trang thông tin về bảo vệ dữ liệu của Fresenius Kabi A.G (“Fresenius Kabi” hoặc “chúng tôi”). Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu chuyên về thuốc cứu sống sinh mạng và công nghệ truyền dịch, truyền máu và dinh dưỡng lâm sàng, chúng tôi cần thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện sứ mệnh của mình. Chúng tôi cần đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và bảo vệ một cách thích hợp.
Trang này giải thích cách dữ liệu của bạn được sử dụng trong các quy trình của chúng tôi và cách chúng tôi kết hợp việc bảo vệ dữ liệu vào các quy trình trên. Hơn nữa, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc thực hiện các quyền của mình.

Cách Chúng Tôi Quan Tâm Tới Dữ Liệu Của Bạn

Tổ chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi

Fresenius Kabi vận hành một trung tâm năng lực về bảo vệ dữ liệu tổng hợp. Trung tâm này đã thiết lập một khuôn khổ quản lý bảo vệ dữ liệu phù hợp với ISO 29100 (khuôn khổ quyền riêng tư để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân). Trung tâm năng lực nhằm thực hiện cách xử lý dữ liệu cá nhân hài hòa và nhất quán trên tất cả các công ty của Fresenius Kabi.Trung tâm này đặt ra các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn để bảo vệ dữ liệu và cung cấp các công cụ và quy trình cho nhân viên cũng như tài liệu đào tạo và nâng cao nhận thức. Hơn nữa, trung tâm này cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về tất cả các chủ đề bảo vệ dữ liệu.

Các cố vấn bảo mật dữ liệu địa phương (Local Data Privacy Advisors) của chúng tôi với các công ty thuộc Fresenius Kabi khác nhau hỗ trợ quản lý địa phương trong các chương trình tuân thủ của họ. Họ làm điều này bằng cách thực hiện các đánh giá về rủi ro và tuân thủ cho các hoạt động xử lý dữ liệu khác nhau. Với những đánh giá này, chúng tôi muốn tích hợp “Bảo mật vào việc thiết kế” vào một quy trình hoặc một hệ thống công nghệ thông tin.

Việc giám sát các nỗ lực về tuân thủ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi được giám sát bởi Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách về Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi

Tập đoàn Fresenius Kabi đã áp dụng Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các quy tắc này đã được Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu châu Âu phê duyệt và mô tả các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như xác định cách chúng tôi áp dụng chúng khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân.

Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Fresenius cũng như các chính sách và quy trình bảo mật liên quan nhằm mục đích tạo ra mức độ bảo vệ dữ liệu thống nhất và đầy đủ trên toàn cầu trong toàn tập đoàn của chúng tôi. Quy tắc này đặt ra các nguyên tắc cho việc truyền dữ liệu nội bộ giữa các công ty Fresenius Kabi và các nhà cung cấp dịch vụ nội bộ của chúng tôi trên toàn thế giới.

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi 

Tại Fresenius Kabi, chúng tôi biết rằng bảo mật thông tin là cực kỳ quan trọng đối với khách hàng, bệnh nhân và các đầu mối kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì bảo mật thông tin thông qua việc quản lý có trách nhiệm, sử dụng và bảo vệ phù hợp theo các yêu cầu pháp lý và quy định cũng như các thỏa thuận của chúng tôi. Vui lòng tìm hiểu thêm về Bảo mật thông tin tại Fresenius Kabi.


Tính minh bạch về các hoạt động Xử lý Dữ liệu của Chúng tôi

Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập và sử dụng theo nhiều phương pháp và cho nhiều mục đích khác nhau Để hoàn thành mục tiêu của mình, chúng tôi hợp tác với các tổ chức khác. Các phần tiếp theo cung cấp thông tin về thời điểm và cách thức chúng tôi thực hiện việc đó. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi, yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. 

Các Tình huống Chúng tôi thu thập Dữ liệu của bạn

Chúng tôi cũng thông báo rằng các trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang bên ngoài không được đề cập trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Ngoài ra, một số trang web địa phương của các pháp nhân của Fresenius Kabi cung cấp các tuyên bố bảo vệ dữ liệu có thể khác với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Việc truy cập của bạn vào các trang web như vậy sẽ được điều chỉnh bởi tuyên bố bảo vệ dữ liệu tương ứng của trang web đó.

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Sử dụng Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:

 • Để giúp trang web hoạt động tương thích với thiết bị bạn sử dụng
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn
 • Để tối ưu hóa trang web của chúng tôi

Chúng tôi Thu thập Dữ liệu nào và Chúng tôi Thực hiện Việc đó Như thế nào

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Tự động bởi trang web của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ khác

Chúng tôi thu thập dữ liệu giao thức internet sau đây khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi:

 • Tên nhà cung cấp dịch vụ của bạn bao gồm địa chỉ IP
 • Trang web đã điều hướng bạn đến trang web của chúng tôi
 • Các trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi
 • Loại trình duyệt web của bạn
 • Ngày và thời lượng truy cập của bạn.
 • Các tùy chọn mà bạn chọn.

Bạn có thể chấp nhận tất cả, chỉ chấp nhận những gì cần thiết hoặc bạn có thể chọn cài đặt của riêng mình để sử dụng một số cookie và công nghệ khác cho trang web này. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không chấp nhận việc sử dụng một số cookie nhất định, bạn có thể không trải nghiệm được đầy đủ chức năng của trang web này và có thể phải xác nhận lại một số hộp thoại nhất định.

Các cài đặt cookie của bạn sẽ luôn liên quan đến trình duyệt web bạn đang sử dụng, và các cài đặt sẽ không có hiệu lực nếu bạn sử dụng một trình duyệt web khác trong lần sử dụng tiếp theo của trang web này. Ngoài ra, bạn có thể quản lý các cài đặt trên trình duyệt web hoặc trên thiết bị di động của bạn. Tại đây, bạn có thể tự quyết định việc xóa các cookie bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

Các cookie tối cần thiết

Loại cookie này là cần thiết để trang web hoạt động. Chúng được chúng tôi sử dụng độc quyền trong phiên truy cập này. Chúng giúp tải trang nhanh hơn và hạn chế số lượng phiên bắt nguồn từ người dùng để ngăn chặn tình trạng quá tải trang web. 

Chúng tôi sử dụng cookie "trình thông báo cookie" để lưu lại quyết định của bạn có đồng ý với việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi hay không. Nó được lưu tự động khi bạn nhấp vào một trong hai tùy chọn có sẵn. Sự chấp nhận của bạn đối với cookie của chúng tôi được lưu trữ trong một năm kể từ ngày chấp nhận. Nếu bạn quyết định từ chối cookie của chúng tôi, quyết định của bạn sẽ được lưu trữ trong 30 ngày. Trong thời gian này banner thông tin cookie sẽ không hiển thị lại.

Tất cả các cookie cần thiết khác vẫn có hiệu lực trong phiên và sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Các cookie chức năng

Cookie chức năng lưu các lựa chọn và tùy chọn bạn thực hiện khi truy cập trang web này để cung cấp cho bạn chức năng và tính năng cá nhân được cải thiện. Họ có thể nhớ trạng thái đăng nhập của bạn hoặc trạng thái video được phát. Những thứ này sẽ được lưu trữ trong 30 ngày.

Các cookie phân tích

Khi bạn đồng ý sử dụng cookie phân tích, các cookie tương ứng sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích cách sử dụng trang web, tần suất khách truy cập sử dụng một trang trên trang web của chúng tôi và liệu họ có nhận được thông báo lỗi từ các trang của chúng tôi hay không. Với mục đích này, địa chỉ IP của bạn sẽ được xử lý dưới dạng bút danh bằng cách xóa ba chữ số cuối. Bằng cách đó, chúng tôi không thể trực tiếp nhận dạng cá nhân bạn nữa. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu này trong vòng ba năm.

Khi kích hoạt các phần mềm hỗ trợ mạng xã hội

Nếu bạn kích hoạt các phần mềm hỗ trợ hoặc nguồn cấp dữ liệu hoạt động của các nhà cung cấp mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram hoặc WhatsApp), trình duyệt web của bạn sẽ kết nối với các máy chủ tương ứng của các nhà cung cấp và gửi dữ liệu người dùng cụ thể của bạn đến các nhà cung cấp này.

Ngoài ra, nếu bạn hiện đang đăng nhập vào mạng xã hội của một trong các nhà cung cấp nêu trên, hoạt động của bạn có thể được liên kết với tài khoản người dùng của bạn với các nhà cung cấp này trong cùng một lúc.

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đang sử dụng một công cụ gọi là "Shariff". Shariff cho phép bạn quyết định xem có nên kích hoạt các phần mềm hỗ trợ chia sẻ trên trang web của chúng tôi hay không và bằng cách đó, có nên bắt đầu việc chuyển dữ liệu cụ thể của người dùng đến nhà cung cấp hay không. Chỉ khi bạn kích hoạt cụ thể một phần mềm hỗ trợ thông qua Shariff, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ của nhà cung cấp tương ứng và dữ liệu cụ thể của người dùng (như được dẫn chiếu thêm dưới đây) sẽ được gửi đến nhà cung cấp đó. Bạn kích hoạt một phần mềm hỗ trợ thông qua Shariff, bằng cách nhấp vào một trong các nút chia sẻ tương ứng.

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn  ra nước ngoài (Điều 6.1 a và Điều 49.1 a GDPR, Điều 38.2 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“Bộ luật Dân sự”), Điều 21.1 và Điều 22.2 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (“Luật CNTT”), Điều 17.1 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (“Luật An toàn thông tin mạng”), Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 (“NĐ BVDLCN”), và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f GDPR). Những lợi ích hợp pháp đó là:
  • việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại hợp pháp
  • để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua một trang web đang hoạt động và được tối ưu hóa.
 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDLCN”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT Công nghệ thông tin và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Ngoài những người nhận chung như được đề cập trong phần Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn, chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các nền tảng truyền thông xã hội nếu bạn kích hoạt các phần mềm hỗ trợ.

Fresenius Kabi sẽ không tác động đến phạm vi hoặc loại dữ liệu được gửi bằng cách kích hoạt phần mềm hỗ trợ hoặc nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Bên cạnh đó, các hoạt động xử lý dữ liệu khác có thể được kích hoạt mà chúng tôi không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào. Để tìm hiểu thêm về phạm vi dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý, mục đích dữ liệu của bạn có thể được sử dụng, cũng như các quyền và tùy chọn cấu hình tương ứng của bạn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn (bao gồm cả quyền rút lại sự đồng ý của bạn), vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư dữ liệu của mạng xã hội tương ứng.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
X: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Chúng tôi Lưu trữ Dữ liệu của Bạn trong bao lâu

Thông tin được thu thập qua trang web hoặc các cookie sẽ được lưu trữ miễn là cookie hợp lệ như được giải thích ở trên.

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Xử lý Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • để xác nhận rằng bạn chính là Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe. Chúng tôi thực hiện những hành động này để tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc liên quan đến việc tiếp thị thông tin về một số loại thuốc và hàng hóa y tế. Chúng tôi cũng cần xác minh xem bạn có phải là Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe được cấp chứng chỉ hành nghề ở quốc gia tương ứng trên trang web mà bạn đang truy cập hay không, vì sản phẩm của chúng tôi có trạng thái đăng ký khác với các cơ quan y tế và do đó thông tin sẽ có sự khác biệt giữa các quốc gia.
 • để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn bằng cách cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa để phù hợp hơn với bạn
 • để điều chỉnh và tối ưu hóa việc liên lạc cũng như tương tác của chúng tôi với bạn dựa trên sở thích của bạn

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn theo những cách sau:

Thông tin chúng tôi thu thập qua trang web

Nếu bạn tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi, những dữ liệu sau có thể được xử lý:

 • Họ và tên
 • Tên người dùng và mật khẩu
 • Số Chứng nghỉ hành nghề
 • Địa chỉ e-mail
 • Quốc tịch
 • Mã Bưu Chính
 • Nghề nghiệp, lĩnh vực điều trị và chuyên môn bạn đang làm việc
 • Chức danh, Giới tính
 • Tên và địa chỉ đơn vị lao động của bạn
 • Ngày và giờ tài khoản của bạn được tạo
 • Trang web mà tài khoản của bạn được kích hoạt lần đầu tiên
 • Tệp nhật ký, chứa thông tin về ngày và giờ bạn đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi trang web Fresenius, các trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi

Thông tin chúng tôi thu thập từ các tổ chức khác

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cung cấp cho chúng tôi hoặc thu được từ các nguồn có thể truy cập công khai, bao gồm sổ đăng ký chính thức của các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe hoặc nhà môi giới dữ liệu cung cấp thông tin về các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe. Điều này có thể bao gồm:

 • Số Chứng nghỉ hành nghề
 • Địa chỉ e-mail
 • Quốc tịch
 • Mã Bưu Chính
 • Nghề nghiệp, lĩnh vực điều trị và chuyên môn bạn đang làm việc
 • Tên và địa chỉ nhà đơn vị lao động của bạn

Lập hồ sơ và ra quyết định tự động

Chúng tôi xây dựng hồ sơ của bạn để tùy chỉnh và cải thiện hoạt động tương tác của chúng ta. Chúng được sử dụng để tùy chỉnh và cải thiện hoạt động liên lạc cũng như tương tác của chúng tôi với bạn và dựa trên nghề nghiệp của bạn, lĩnh vực điều trị và chuyên môn mà bạn làm việc cũng như các tương tác trên trang web của chúng tôi.

Việc ra quyết định tự động (ví dụ: trong Điều 22 GDPR của EU) diễn ra nhằm thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi là không tiếp thị việc sử dụng các sản phẩm y tế cho con người tới công chúng. Do đó, chúng tôi cần xác minh xem bạn có phải là Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe hay không. Việc này được thực hiện dựa trên thông tin thu được từ các nguồn công khai chính thức và/hoặc các nhà môi giới dữ liệu bên ngoài. Nếu bạn không được công nhận là Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe, bạn không thể truy cập tất cả thông tin trên các khu vực hạn chế như vậy trên trang web của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài (Điều 6.1 a và Điều 49.1 a GDPR, Điều 38.2 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“Bộ luật Dân sự”), Điều 21.1 và Điều 22.2 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (“Luật CNTT”), Điều 17.1 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (“Luật An toàn thông tin mạng”), Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 (“NĐ BVDLCN”), và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Cụ thể hơn là các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc tiếp thị và cung cấp thông tin về một số sản phẩm y tế và thuốc mà chúng tôi cần xác minh xem bạn có phải là Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe hay không. Hơn nữa, tình trạng đăng ký một số sản phẩm với cơ quan y tế là khác nhau giữa các quốc gia và do đó phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng quốc gia.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của bạn được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f, GDPR). Cụ thể, những lợi ích hợp pháp đó là:
  • Việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
  • Để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua một trang web đang hoạt động và được tối ưu hóa
  • Để có được thông tin chi tiết về khách truy cập trang web của chúng tôi và sở thích của họ.
 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDLCN”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để giúp bạn có thể truy cập trang web. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân được đánh dấu là bắt buộc trong quá trình tạo hoặc đăng nhập tài khoản, bạn có thể không truy cập được tất cả thông tin có sẵn trên các khu vực hạn chế đó trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi Lưu giữ Dữ liệu của Bạn trong Bao lâu

Thông tin đăng nhập của bạn được lưu trữ trong 2 năm sau lần đăng nhập cuối cùng của bạn.

Tệp nhật ký của bạn được lưu trữ trong 13 tháng.

Tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: khi điền vào các biểu mẫu trực tuyến hoặc khi liên hệ với chúng tôi bằng các phương tiện liên lạc khác như e-mail, điện thoại hoặc thư. Chúng tôi có thể làm điều này:

 • Để xác minh, quản lý và trả lời bạn theo câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn
 • Để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi theo pháp luật về cảnh giác dược và thuốc.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và làm việc đó như thế nào

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm các dữ liệu sau:

 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ (ví dụ: dữ liệu địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số fax)
 • Quốc gia cư trú
 • Tổ chức/ Công ty
 • Nghề nghiệp
 • Loại yêu cầu và thông tin bổ sung có thể có nhằm mục đích trả lời câu hỏi của bạn.

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Cụ thể hơn là nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các yêu cầu theo luật về cảnh giác dược và thuốc.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f GDPR) . Những lợi ích chính đáng này là:
  • Để xác minh, quản lý và trả lời bạn theo câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn
  • Việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
  • Để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cần thông tin liên hệ của bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi Lưu trữ Dữ liệu của Bạn trong bao lâu

Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được lưu trữ tối đa sáu tháng sau khi hoàn tất yêu cầu trừ khi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài hơn, trong trường hợp nếu bạn báo cáo hoặc được đề cập đến trong một sự kiện bất lợi hoặc phản ứng liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thuốc và sự an toàn của thiết bị y tế (cảnh giác).

 

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Sử dụng Dữ liệu của bạn

Vì bạn là một đối tượng có tiềm năng thương mại, khách hàng, nhà cung cấp, đầu mối liên hệ kinh doanh có quan tâm, hoặc là đại diện của tổ chức mà chúng tôi có tương tác (đầu mối liên hệ kinh doanh), Fresenius Kabi Việt Nam sẽ thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn. Tùy thuộc vào mối liên hệ kinh doanh mà chúng tôi có với bạn và/hoặc công ty bạn đang làm việc, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:

 • Đánh giá mối quan hệ kinh doanh tiềm năng và/hoặc duy trì mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn hoặc công ty bạn đang làm việc, (bao gồm quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý quan hệ nhà đầu tư);
 • Đánh giá và thẩm định chất lượng nhà cung cấp (ví dụ: đánh giá xem bạn và tổ chức của bạn có đáp ứng các yêu cầu nhất định về chất lượng và chứng nhận hay không);
 • Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ từ bạn hoặc công ty bạn đang làm việc;
 • Trao đổi thông tin liên quan đến các hợp đồng hiện có hoặc các hợp đồng có thể có với bạn hoặc công ty bạn đang làm việc;
 • Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với công ty bạn đang làm việc, bao gồm cả việc thực thi bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có theo hợp đồng đó;
 • Chấm dứt hợp đồng và thỏa thuận;
 • Thực hiện các yêu cầu tuân thủ liên quan đến giao dịch kinh doanh (ví dụ: kiểm tra xung đột, thẩm định đối tác kinh doanh, sàng lọc danh sách xử phạt, luật chống rửa tiền, yêu cầu chuỗi cung ứng an toàn, yêu cầu luật hải quan và xuất khẩu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm);
 • Sản xuất, bán, cung cấp và giao các sản phẩm và dịch vụ;
 • Cung cấp và phân phối sản phẩm, dịch vụ;
 • Tiếp thị (ví dụ: thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin liên quan);
 • Thực hiện khảo sát để hiểu rõ hơn yêu cầu của khách hàng;
 • Quản lý mối quan hệ và quản lý tài khoản chính bao gồm giao tiếp bên ngoài và quan hệ công chúng;
 • Đánh giá và phân loại nhu cầu kinh doanh cụ thể phù hợp nhất với khả năng của bạn (ví dụ: khi chúng tôi tìm kiếm một người có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực nhất định hoặc cho các sản phẩm cụ thể, mức độ bạn thuộc nhóm các nhà cung cấp đầu vào trong lĩnh vực khoa học, dựa trên kinh nghiệm khoa học hoặc chuyên môn) hoặc nếu bạn có thể, trong khả năng chuyên môn của mình, ảnh hưởng đến việc sử dụng, mua, đặt hàng, kê đơn hoặc giới thiệu các sản phẩm của Fresenius Kabi hoặc ảnh hưởng đến các quyết định đấu thầu, sắp đặt vị trí danh mục, tình trạng giải thưởng hoặc tình trạng hưởng ưu đãi hoặc đạt đủ điều kiện khác của các sản phẩm Fresenius Kabi theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Thu các khoản thanh toán đến hạn cho chúng tôi bao gồm cả việc tái tài trợ các khoản nợ;
 • Đánh giá khả năng thanh toán tài chính và rủi ro tín dụng của công ty bạn;
 • Đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng vào cổ phiếu của Fresenius, một giao dịch mua lại, thoái vốn hoặc liên doanh tiềm năng với chúng tôi hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Fresenius Kabi;
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Tổ chức, bảo mật và cải tiến các quy trình nội bộ bao gồm truyền thông, quản trị, nghiên cứu và CNTT.
 • Phát triển, cung cấp, hỗ trợ và duy trì cơ sở hạ tầng và giải pháp CNTT
 • Phân tích bảo mật hệ thống CNTT của chúng tôi, để bảo vệ tính bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn của dữ liệu và hệ thống
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc.

Chúng tôi Thu thập Dữ liệu nào và Chúng tôi Thực hiện Việc đó Như thế nào

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, đặt hàng sản phẩm và dịch vụ hoặc giao kết hợp đồng với chúng tôi để được cung cấp hàng hoá và dịch vụ. Dữ liệu cá nhân trên bao gồm:

 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ (bao gồm địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax)
 • Quốc gia cư trú
 • Vai trò và chức năng của bạn trong tổ chức
 • Lĩnh vực chuyên môn của bạn
 • Nghề nghiệp và bằng cấp của bạn
 • Thông tin về mối quan hệ của bạn với Fresenius Kabi
 • Nghề nghiệp và bằng cấp của bạn
 • Tùy chọn liên hệ

Thông tin chúng tôi thu thập từ các tổ chức khác

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng, bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc từ các cơ quan đăng ký thương mại hoặc hiệp hội thương mại có thể truy cập công khai và các nguồn công khai khác, bao gồm cả các cơ quan xếp hạng, thông tin về khả năng thanh toán tài chính rủi ro và các cơ quan và tổ chức dịch vụ tài chính, các cơ quan chính phủ hoặc siêu quốc gia, cụ thể là các cơ quan đấu thầu hoặc cơ quan mua sắm, nhà môi giới dữ liệu, các trang web, blog và các phương tiện in ấn truyền thông. Dữ liệu cá nhân đó có thể bao gồm:

 • Họ và tên
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ (ví dụ: địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax)
 • Tổ chức / Công ty
 • Tài khoản ngân hàng của tổ chức bạn
 • Nghề nghiệp và bằng cấp của bạn
 • Bộ nhận diện chuyên nghiệp
 • Chi tiết tổ chức, chi tiết các tổ chức liên kết của công ty bạn
 • Chứng chỉ và báo cáo chất lượng do cán bộ, đại diện hoặc kiểm toán viên của tổ chức bạn ban hành
 • Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
 • Chi tiết liên quan đến các hồ sơ công khai, sổ đăng ký giao dịch và hội đồng chuyên môn
 • Chi tiết liên quan đến các giao dịch đã công bố của công ty bạn bao gồm đấu thầu và thỏa thuận tài chính
 • Chi tiết liên quan đến danh sách công dân được chỉ định đặc biệt hoặc người bị chặn
 • Các tương tác trước đây với Fresenius Kabi và bất kỳ pháp nhân nào của chúng tôi

Lập hồ sơ và ra quyết định tự động

Việc ra quyết định tự động (ví dụ: Điều 22 GDPR của EU) diễn ra theo nghĩa vụ của chúng tôi trong việc tiến hành thủ tục kiểm soát-xử phạt. Trong quy trình này, chúng tôi kiểm tra xem bạn hoặc tổ chức của bạn có nằm trong danh sách trừng phạt được công bố chính thức áp dụng cho giao dịch kinh doanh hoặc mối quan hệ mà bạn có với chúng tôi hay không. Điều này là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Hậu quả của việc này có thể là việc từ chối tham gia vào mối quan hệ hợp đồng với bạn.

Chúng tôi tạo hồ sơ trong hệ thống của mình, cho phép chúng tôi đánh giá và phân loại nhu cầu kinh doanh cụ thể nào phù hợp nhất với khả năng của bạn (ví dụ: khi chúng tôi tìm kiếm người dẫn đầu quan điểm chính trong một lĩnh vực nhất định hoặc cho các sản phẩm cụ thể, mức độ bạn thuộc nhóm nhà cung cấp đầu vào khoa học, dựa trên kinh nghiệm khoa học hoặc chuyên môn) hoặc nếu có thể, với năng lực chuyên môn của mình, bạn có thể tác động đến việc sử dụng, mua, đặt hàng, kê đơn hoặc giới thiệu sản phẩm Fresenius Kabi hoặc tác động đến các quyết định đấu thầu, bố trí công thức thuốc, trạng thái giải thưởng hoặc các ưu đãi khác hoặc trạng thái đủ điều kiện của sản phẩm Fresenius Kabi theo luật hiện hành

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Tùy thuộc vào mối liên hệ kinh doanh mà chúng tôi có với bạn và mục đích chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một trong những cơ sở pháp lý sau:

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài (Điều 6.1 a và Điều 49.1 a GDPR, Điều 38.2 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“Bộ luật Dân sự”), Điều 21.1 và Điều 22.2 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (“Luật CNTT”), Điều 17.1 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (“Luật An toàn thông tin mạng”), Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 (“NĐ BVDLCN”), và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f GDPR). Những lợi ích hợp pháp đó là:

o   Tìm hiểu sở thích của bạn cho một mối quan hệ kinh doanh tiềm năng và/hoặc duy trì mối quan hệ kinh doanh với bạn hay công ty bạn đang làm việc;

o   Thực hiện hợp đồng của chúng tôi với công ty bạn đang làm việc, bao gồm cả việc thực thi bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có theo hợp đồng đó;

o   Thu thập thông tin về quản lý kiến thức liên quan đến các quy trình, sản phẩm và dịch vụ nội bộ;

o   Phát triển, tối ưu hóa và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

o   Tối ưu hóa giao tiếp nội bộ;

o   Tối ưu hóa quản trị;

o   Thực hiện công việc nghiên cứu;

o   Tổ chức quản lý;

o   Quản lý rủi ro: bảo vệ trước rủi ro tài chính/danh tiếng;

o   Bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT, bảo mật CNTT, đảm bảo hỗ trợ CNTT và phát hiện lỗi và sửa lỗi; và

o   Tuân thủ các yêu cầu pháp lý bên ngoài EEA.

o   Xác lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDL”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Bạn có thể cần cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi nhằm mục đích hoàn thành hợp đồng với bạn hoặc tổ chức mà bạn đang làm việc, ví dụ: chúng tôi có thể cần thông tin liên hệ của bạn nếu bạn là người liên hệ kinh doanh của chúng tôi tại một nhà cung cấp. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi không thể tham gia vào mối quan hệ hợp đồng tương ứng.

Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Ngoài những người nhận chung như được đề cập trong phần Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn, chúng tôi còn cộng tác với các nhà cung cấp dữ liệu và phân tích chuyên nghiệp như IQVIA, Veeva, CDQ và Acxiom để đạt được mục đích của mình.

Chúng tôi Lưu giữ Dữ liệu của Bạn trong Bao lâu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một trong những khoảng thời gian sau:

 • Cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu, ví dụ: về thời hạn của mối quan hệ hợp đồng với bạn hoặc tổ chức mà bạn đang làm việc. Khoảng thời gian chính xác phụ thuộc vào tổ chức bạn đang làm việc và vị trí của bạn trong công ty.
 • Miễn là chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu theo pháp luật hiện hành (ví dụ: vì chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu cho mục đích thuế)
 • Nếu áp dụng thời gian lưu giữ lâu hơn sau khoảng thời gian được liệt kê ở trên (ví dụ: vì chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu cho mục đích thuế hoặc thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự khi bắt đầu), mục tiêu của chúng tôi cũng bao gồm việc dữ liệu sẽ bị chặn cho đến khi kết thúc thời hạn tương ứng thời gian lưu giữ rồi bị xóa.

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Xử lý Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Thực hiện hợp đồng với bạn, bao gồm việc chuyển giao giá trị (chẳng hạn như các khoản thanh toán và chi phí), liên lạc với bạn và sắp xếp dịch vụ đón tiếp cũng như các cơ sở vật chất khác.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu của các CGCSSK mà chúng tôi đã hợp tác và/hoặc có thể hợp tác trong tương lai
 • Đánh giá và phân loại nhu cầu kinh doanh cụ thể nào là phù hợp nhất với khả năng của bạn (ví dụ: khi chúng tôi tìm kiếm một người có sức ảnh hưởng trong một lĩnh vực nhất định hoặc cho các sản phẩm cụ thể, mức độ bạn thuộc nhóm các nhà cung cấp đầu vào cho khoa học, dựa trên kinh nghiệm khoa học hoặc chuyên môn)
 • Chia sẻ phương pháp thực hành tốt nhất trong nội bộ và bên ngoài
 • Tiết lộ các giá trị chuyển giao cho bạn nếu bạn đã đồng ý với chúng tôi hoặc nếu chúng tôi được yêu cầu tiết lộ những chuyển giao đó về mặt pháp lý
 • Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ của chúng tôi, ví dụ: từ luật chống hối lộ, các luật chống rửa tiền và các luật khác liên quan đến tội phạm kinh tế, các luật quản lý và cảnh giác dược và các luật dược, cũng như các nghĩa vụ tiết lộ thông tin được quy định bởi các luật hiện hành và các quy tắc ứng xử tự điều chỉnh do chúng tôi là thành viên của các hiệp hội thương mại

Chúng tôi Thu thập Dữ liệu nào và Chúng tôi Thực hiện Việc đó Như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào các loại tương tác khác nhau của bạn với chúng tôi. Các dữ liệu cá nhân trên có thể bao gồm:

 • Họ và tên 
 • Giới tính
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ, bao gồm địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax
 • Quốc tịch
 • Thông tin hồ sơ cá nhân, bao gồm thông tin về kinh nghiệm chuyên môn, sự hợp tác giữa bạn với chúng tôi và với các công ty khác, các sự kiện bạn tham dự, các ấn phẩm của bạn, tổ chức bạn làm việc
 • Hình ảnh của bạn
 • Bản ghi âm nghe nhìn về giọng nói, diện mạo và lời nói của bạn, nếu bản trình bày của bạn được ghi lại và điều này đã được đồng ý.
 • Các lĩnh vực chuyên môn của bạn và các lĩnh vực chuyên môn mà bạn quan tâm với tư cách là một CGCSSK
 • Thông tin về các khoản thanh toán và các lợi ích được chuyển đến bạn (chuyển giao giá trị)
 • Số tài khoản ngân hàng của bạn
 • Mã số thuế của bạn
 • Hợp đồng đã ký giữa bạn và chúng tôi

Các thông tin chúng tôi thu thập từ những nguồn công khai sẵn có

Trước khi chúng tôi tương tác với bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và kinh nghiệm chuyên môn của bạn từ các nguồn công khai sẵn có, chẳng hạn như internet, các nền tảng truyền thông xã hội, danh sách xử phạt và các ấn phẩm in ấn và trực tuyến khác.

Các thông tin đó bao gồm:

 • Họ và tên
 • Thông tin liên lạc
 • Quốc tịch
 • Thông tin hồ sơ cá nhân, bao gồm thông tin về kinh nghiệm chuyên môn, sự hợp tác giữa bạn với các công ty khác, các sự kiện bạn tham dự, các ấn phẩm của bạn, v.v.
 • Địa chỉ kinh doanh
 • Các hình ảnh và bản ghi âm nghe nhìn của bạn

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Tùy thuộc vào mối liên hệ kinh doanh mà chúng tôi có với bạn và mục đích chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng (sẽ được) ký kết giữa bạn và chúng tôi (ví dụ: Điều 6.1b GDPR của EU)
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Cụ thể hơn chúng tôi:

o Có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định quốc gia và quốc tế, nếu có, liên quan đến đấu tranh chống hối lộ, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các tội phạm kinh tế khác. 

o Phải đánh giá mức độ phù hợp của thù lao và các khoản thanh toán khác được thực hiện và các hỗ trợ khác được cấp cho bạn và phải tuân theo một số nghĩa vụ nhất định về tài liệu, tiết lộ thông tin và báo cáo và do đó, có thể có nghĩa vụ tiết lộ khoản thù lao đã trả hoặc các hỗ trợ khác bằng hiện vật cho bạn với tư cách là một diễn giả hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác, cho người sử dụng lao động của bạn hoặc cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền, các công tố viên hình sự và những người nhận khác chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về minh bạch theo yêu cầu, hoặc thực hiện các khoản thanh toán đó và hỗ trợ bằng hiện vật một cách công khai. Cụ thể, điều này bao gồm các nghĩa vụ về tài liệu, công bố thông tin và báo cáo liên quan đến thuốc, thiết bị y tế và quy định về y tế, luật minh bạch, luật chống rửa tiền và các quy định tự quản lý như các quy tắc ứng xử trong ngành và ứng xử đối với bệnh nhân

 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của bạn được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (trong Điều 6.1f GDPR của EU). Cụ thể, những lợi ích hợp pháp đó là:
  • Duy trì một cơ sở dữ liệu chứa tất cả các CGCSSK mà chúng tôi đã hợp tác hoặc có thể hợp tác trong tương lai, để quản lý các tương tác với bạn và với những CGCSSK khác
  • Thiết lập, thi hành và bảo vệ các khiếu nại hợp pháp
 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo dự định (ví dụ: Điều 6.1 a GDPR của EU), ví dụ: để tiết lộ các giá trị chuyển giao được thực hiện cho bạn, nếu không được yêu cầu về mặt pháp lý hoặc để xuất bản ảnh hoặc bản ghi âm nghe nhìn của bạn, nếu không được thoả thuận trong hợp đồng.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu để tham gia và/hoặc thực hiện tương tác tương ứng với bạn. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi có thể phải hạn chế tương tác với bạn vì chúng tôi có thể không đáp ứng được các yêu cầu về thẩm định và tiết lộ theo luật hiện hành và các quy tắc tự quản lý.

Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Ngoài những người nhận chung như được đề cập trong phần Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn, chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu của bạn với:

 • Công chúng, trong phạm vi chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ công khai các khoản thanh toán được thực hiện cho bạn và các lợi ích khác cung cấp cho bạn, ví dụ: các bữa ăn, việc đi lại và chỗ ở cũng như các hình thức chiêu đãi khác. Trong trường hợp không có cơ sở pháp lý theo luật định cho việc tiết lộ công khai bao gồm cả danh tính của người nhận, bạn có thể chọn từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiết lộ đó và shau đó chúng tôi sẽ tiết lộ các khoản thanh toán và lợi ích trên cơ sở tổng hợp ẩn danh.

Chúng tôi Lưu giữ Dữ liệu của Bạn trong Bao lâu

Dữ liệu cá nhân liên quan đến việc công bố chuyển giao giá trị sẽ bị xóa sau 3 năm tính từ cuối năm dương lịch kể từ khi xuất bản. Dữ liệu cá nhân liên quan đến những tương tác của bạn với chúng tôi sẽ được xóa sau mười năm kể từ khi kết thúc lần tương tác cuối cùng với bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật hoặc có lệnh của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước khác yêu cầu phải giữ lại dữ liệu. 

Tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm của Fresenius Kabi (ví dụ: thuốc, dinh dưỡng đường ruột, thiết bị y tế), các dịch vụ và các liệu pháp điều trị là vô cùng quan trọng. Sự tương tác của chúng tôi với bệnh nhân sử dụng các sản phẩm của chúng tôi không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ mà còn liên quan đến việc theo dõi và phân tích khả năng áp dụng, tính hiệu quả và an toàn đối với bệnh nhân của các sản phẩm của chúng tôi trên thị trường. Những hiểu biết thu được là cơ sở để xác định các cơ hội để cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ. Do đó, Fresenius Kabi theo dõi và đánh giá thông tin và phản hồi có liên quan về các sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp điều trị trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó và báo cáo cho các cơ quan y tế khi cần thiết.

Việc theo dõi các phản ứng hoặc sự kiện có hại (tác dụng phụ) liên quan đến việc sử dụng dược phẩm được gọi là cảnh báo dược (an toàn thuốc). Các cam kết về cảnh báo dược theo luật định có liên quan đến các dược phẩm của chúng tôi để sử dụng cho con người. Các quy định tương tự cũng áp dụng đối với các thiết bị y tế.

Với sự trợ giúp của các hoạt động cảnh giác của chúng tôi, Fresenius Kabi đảm bảo rằng sự an toàn của các sản phẩm của chúng tôi đối với bệnh nhân luôn được đảm bảo, và Fresenius Kabi có khả năng xác định bất kỳ thay đổi nào trong tỷ lệ lợi ích-rủi ro ở giai đoạn đầu và phản ứng một cách kịp thời.

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và làm việc đó như thế nào

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi thu thập từ các tổ chức khác hoặc từ các nguồn công khai

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu:

 • bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: qua điện thoại, thư từ hoặc biểu mẫu web), với tư cách là bệnh nhân sử dụng các sản phẩm của chúng tôi
 • với tư cách là người báo cáo các phản ứng hoặc sự kiện bất lợi.
 • như đã báo cáo và công bố trên các nguồn công khai như mạng xã hội và diễn đàn internet, tài liệu hoặc các báo cáo khác mà chúng tôi biết được
 • được cung cấp cho chúng tôi bởi các tổ chức chăm sóc sức khỏe hoặc các tổ chức có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc như bệnh viện, nhà phân phối và đại lý hoặc trường đại học của chúng tôi.

Số lượng và loại dữ liệu cụ thể phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin được công bố, đăng tải hoặc chia sẻ. Các dữ liệu trên bao gồm:

 • Thông tin xác định danh tính của bệnh nhân (có thể bao gồm họ và tên, ngày sinh, giới tính)
  • Lịch sử y tế và các đặc điểm khác bao gồm dữ liệu phòng thí nghiệm, thai kỳ, cân nặng, chiều cao và tuổi
  • Biện pháp và xử lý các phản ứng và sự kiện bất lợi.
 • Thông tin xác định danh tính người báo cáo hoặc nguồn dữ liệu chính cho các yêu cầu tiềm năng tiếp theo
  • Họ và tên 
  • Thông tin liên hệ và địa chỉ (ví dụ: địa chỉ, địa chỉ e-mail, tên tài khoản trên phương tiện truyền thông xã hội, số điện thoại)
  • Chữ ký (trong trường hợp bạn báo cáo thay mặt nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe) 
 • Thông tin về các phản ứng và sự kiện bất lợi hoặc thông tin khác về độ an toàn của sản phẩm của chúng tôi 
  • Mô tả về dữ liệu liên quan đến phản ứng và sự kiện có hại bao gồm giai đoạn bắt đầu, kết thúc, thời gian kéo dài
  • Dữ liệu liên quan đến thuốc/hoạt chất bao gồm liều lượng, cách sử dụng, chỉ dẫn nghi ngờ về mối quan hệ nhân quả và thời gian điều trị
  • Dữ liệu liên quan đến thiết bị y tế bao gồm cách sử dụng, và trục trặc/hư hỏng 
  • Các tiêu chí phản ứng nghiêm trọng như tử vong, đe dọa tính mạng, nhập viện hoặc nhập viện kéo dài, chấn thương vĩnh viễn hoặc tàn tật, sự kiện y tế quan trọng
  • Kết quả của (các) phản ứng

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết vì lợi ích công cộng trong lĩnh vực sức khỏe công cộng để đảm bảo các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn của dược phẩm và các thiết bị theo quy định của luật (ví dụ: điều 6.1 e và Điều 9.2 i GDPR  của Châu Âu và các quy định pháp luật hiện hành). Các luật này bao gồm Mục 63c của Đạo luật Thuốc Đức và Điều 24 của Quy định (EC) số 726/2004.
 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài (Điều 6.1 a và Điều 49.1 a GDPR, Điều 38.2 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“Bộ luật Dân sự”), Điều 21.1 và Điều 22.2 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (“Luật CNTT”), Điều 17.1 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (“Luật An toàn thông tin mạng”), Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 (“NĐ BVDLCN”), và các quy định pháp luật áp dụng
 • Việc xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (ví dụ Điều 6.1 f GDPR của Châu Âu) và các quy định pháp luật hiện hành. Lợi ích hợp pháp này được giải thích tại mục “Tại sao Chúng tôi Thu thập và Sử dụng Dữ liệu của Bạn”
 • được bạn công khai một cách rõ ràng (ví dụ: trong Điều 9.2 e GDPR của Châu Âu), ví dụ: trường hợp nếu bạn xuất bản nó trên phương tiện truyền thông xã hội
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi có nghĩa vụ giám sát hậu mại dựa trên Quy định (EU) số 1235/2010 và Chỉ thị 2010/84/EU liên quan đến cảnh giác dược đối với các dược phẩm dùng cho người. Xem thêm Quy định Thực thi của Ủy ban số 520/2012 ngày 19 tháng 6 năm 2012 và Hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) về Thực hành Cảnh giác Dược tốt (GVP). Hơn nữa, các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ thử nghiệm lâm sàng, xem Quy định (EU) số 536/2014 và từ các quy định về thiết bị y tế EU 745/2017 và 746/2017.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không cung cấp tất cả dữ liệu cá nhân cần thiết, chúng tôi không thể phản hồi hoặc xử lý báo cáo của bạn đúng cách vì chúng tôi không thể tuân thủ các yêu cầu pháp lý như được liệt kê ở trên.

Chúng tôi Lưu trữ Dữ liệu của Bạn trong bao lâu

Fresenius Kabi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân được yêu cầu để tuân thủ pháp luật hiện hành trong cơ sở dữ liệu an toàn toàn cầu của chúng tôi. 

 • Đối với các sự kiện liên quan đến dược phẩm/Thuốc, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 10 năm sau khi giấy phép lưu hành hết hiệu lực hoặc 5 năm sau khi hoàn thành việc ngừng chính thức thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. 
 • Đối với các sự kiện liên quan đến thiết bị y tế, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 10 năm sau khi thiết bị cuối cùng được đưa ra thị trường (15 năm đối với thiết bị cấy ghép). 
 • Tài liệu liên quan đến khiếu nại liên quan đến sản phẩm của chúng tôi, dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 30 năm sau khi kết thúc. 

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Xử lý dữ liệu của Bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn để xác thực, xử lý và phản hồi yêu cầu của bạn, và để đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm của chúng tôi phát sinh từ Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu hoặc các luật khác về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi thu thập dữ liệu nào và chúng tôi làm đó như thế nào

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Số lượng và loại dữ liệu cụ thể phụ thuộc vào loại thông tin bạn cung cấp trong yêu cầu của bạn và loại yêu cầu của bạn. Các dữ liệu trên bao gồm:

 • Họ và tên
 • Trình độ học vấn
 • Giới tính
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ (bao gồm địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax)
 • Quốc tịch
 • Thông tin về quan hệ giữa bạn với Fresenius Kabi và các công ty thuộc Fresenius Kabi
 • Yêu cầu của bạn
 • Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải phản hồi yêu cầu của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo đó.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (ví dụ: Điều 6.1 f GDPR của Châu Âu). Cụ thể, những lợi ích hợp pháp này là việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại hợp pháp
 • Việc xử lý là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại hợp pháp hay theo các hành động của tòa án (Điều 9.2 f GDPR của Châu Âu)
 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDLCN”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không cung cấp các dữ liệu cá nhân cần thiết, chúng tôi không thể phản hồi hoặc xử lý đúng yêu cầu của bạn.

Chúng tôi Lưu trữ dữ liệu của Bạn trong bao lâu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi chúng tôi đã phản hồi yêu cầu của bạn. Sau đó, dữ liệu cá nhân tương ứng sẽ được khóa (tức là, chúng tôi khóa dữ liệu của bạn cho tất cả các mục đích khác) cho đến khi kết thúc thời hạn tương ứng để xử lý các khiếu nại. Sau khi thời hạn này kết thúc (sau 4 năm), dữ liệu của bạn sẽ được xóa hoàn toàn.

Trong trường hợp thời hạn lưu giữ kéo dài hơn sau khi kết thúc các thời hạn được nêu ở trên (ví dụ, vì lý do chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu trữ dữ liệu cho mục đích thuế hoặc để xử lý các vụ kiện dân sự hoặc hình sự), dữ liệu sẽ được khóa cho đến khi kết thúc thời hạn lưu giữ tương ứng và sau đó sẽ được xóa. 

Tại sao Chúng tôi Thu thập và Sử dụng dữ liệu của Bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn cho các mục đích sau:

 • để trả lời các câu hỏi mà bạn đã gửi cho chúng tôi bằng tin nhắn trực tiếp
 • để theo dõi và báo cáo về các tác dụng phụ đã được đăng
 • theo dõi các lời nói ác ý hoặc tuyên bố khác được cho là đe dọa nhân viên, tổ chức, thương hiệu hoặc danh tiếng của chúng tôi
 • để hiểu rõ hơn về sự hiện diện trực tuyến của chúng tôi và của bạn
 • để điều chỉnh sự hiện diện trực tuyến của chúng tôi với nền tảng hoặc mạng tương ứng để phù hợp nhất với sở thích và lợi ích của người dùng
 • để cung cấp quảng cáo cho các nhóm mục tiêu

Chúng tôi thu thập dữ liệu nào và chúng tôi làm diều đó như thế nào

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Thông tin bạn đăng tải

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn đăng tải về chúng tôi, thương hiệu, nhân viên, thị trường, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc những thông tin khác có ảnh hưởng tới chúng tôi. Các thông tin trên bao gồm:

 • Tên của bạn do bạn chọn cho tài khoản người dùng mạng xã hội của mình, bao gồm ảnh và mô tả/ tiểu sử hồ sơ của bạn
 • Nội dung các bài viết đã đăng của bạn
 • Nội dung các tin nhắn trực tiếp của bạn

Thông tin thu được từ các nhà cung cấp mạng xã hội

Chúng tôi thu thập thông tin từ các nhà cung cấp mạng xã hội mà bạn sử dụng nền tảng của họ. Các thông tin trên có thể bao gồm: 

 • Hồ sơ của bạn do nhà cung cấp mạng xã hội xác định, có thể bao gồm:
  • Vị trí
  • Sở thích
  • Giới tính
  • Ngành bạn đang làm việc
  • Nhóm tuổi
  • Giá trị
  • Các kênh phân phối

Cơ sở pháp lý để Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng. Ngoài ra, các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các yêu cầu theo pháp luật cảnh giác dược và thuốc. Bao gồm Mục 63c của Đạo luật Thuốc Đức và Điều 24 của Quy định (EC) số 726/2004.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f GDPR của Châu Âu). Những lợi ích hợp pháp đó là:
  • Để xác thực, xử lý và trả lời bạn dựa trên nhu cầu hoặc yêu cầu của bạn
  • Để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Để cung cấp sự hiện diện trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dùng
  • Để bảo vệ nhân viên, tổ chức, thương hiệu và danh tiếng của chúng tôi
 • Việc xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân được bạn công khai (ví dụ: Điều 9.2 e GDPR của Châu Âu)
 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDLCN”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm
 • Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.

Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Ngoài những người nhận chung như được đề cập trong phần Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn, chúng tôi còn chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội. Các nhà cung cấp này chịu trách nhiệm với tư cách là Người kiểm soát cho những dữ liệu mà họ nhận được.

Trách nhiệm liên quan đến Facebook và Instagram

Lưu ý rằng để có được thông tin chi tiết về sự hiện diện trực tuyến của bạn, Fresenius Kabi hợp tác với Facebook, bên kiểm soát các hoạt động. Đối với tất cả hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân khác liên quan đến Facebook và Instagram, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, là đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng liên quan đến Facebook tại đây: https://facebook.com/about/privacy

Bạn có thể tìm thông tin về cách xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng liên quan đến Instagram tại đây: https://help.instagram.com/519522125107875

Trách nhiệm liên quan đến X (trước là Twitter)

Đối với tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Twitter, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Ireland, là đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng tại đây: https://twitter.com/en/privacy

Trách nhiệm liên quan đến LinkedIn

Đối với tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, là đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng tại đây: https://linkedin.com/legal/privacy-policy

Trách nhiệm liên quan đến YouTube

Đối với mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến YouTube, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA là đơn vị kiểm soát chịu trách nhiệm.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Chúng tôi Lưu trữ dữ liệu của Bạn trong bao lâu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để trả lời câu hỏi của bạn. Vì vậy, cho đến khi bạn nhận được tin nhắn liên quan cuối cùng từ chúng tôi để trả lời câu hỏi của bạn, cộng với khoảng thời gian chuyển tiếp 6 tháng để chúng tôi có thể trả lời nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào hoặc câu hỏi tiếp theo. Nếu bài đăng của bạn hoặc bạn được đề cập trong một bài đăng liên quan đến tác dụng phụ hoặc phản ứng liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thuốc và sự an toàn của thiết bị y tế (cảnh giác), chúng tôi lưu giữ thông tin lâu hơn.


Chúng tôi Chia sẻ Dữ liệu của Bạn

Trong tất cả các tình huống như đã đề cập ở trên, chúng tôi cộng tác với các tổ chức khác để đạt được mục đích của mình. Do đó, chúng tôi có thể gửi toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức khác.

Ngoài những người nhận cụ thể như đã đề cập ở trên trong các trường hợp cụ thể, những người nhận đó là:

 • Các công ty thuộc Tập đoàn Fresenius Kabi khác
 • Các công ty thuộc Tập đoàn Fresenius khác
 • Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi (ví dụ: đối với dịch vụ lưu trữ hoặc bảo trì) và phải tuân theo hướng dẫn của chúng tôi về việc xử lý đó 
 • Cơ quan có thẩm quyền, tòa án và/hoặc các bên hoặc cơ quan được ủy quyền của họ trong một vụ kiện tụng trong trường hợp chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thi hành của chính phủ
 • Cố vấn hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, chẳng hạn như cố vấn thuế, kiểm toán viên tài chính, luật sư, công ty bảo hiểm, ngân hàng và cố vấn chuyên môn bên ngoài khác ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động
 • Các đơn vị khác trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu, sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản.

Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Chúng tôi có thể gửi dữ liệu cá nhân của bạn một phần hoặc toàn bộ cho những người nhận nêu trên ở các quốc gia khác. Đối với một số quốc gia này, Ủy ban Châu Âu hoặc cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền tương ứng ở quốc gia của bạn đã xác định mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp sẽ được áp dụng phù hợp với mức độ bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn. 

Ủy ban Châu Âu đã thực hiện việc này cho các quốc gia/tổ chức quốc tế sau đây có trụ sở của các pháp nhân của Fresenius: Argentina, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, New Zealand, Thụy Sĩ hoặc Uruguay.

Đối với các quốc gia nơi cơ quan lập pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền tương ứng chưa quyết định rằng có mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp với mức độ bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn, chúng tôi đã cung cấp các biện pháp bảo vệ để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn ở mức độ tương đương với mức độ bảo vệ dữ liệu tối thiểu ở Liên minh Châu Âu hoặc quốc gia của bạn.

Những biện pháp bảo vệ này là:

 • Để trao đổi dữ liệu trong công ty của chúng tôi: Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp dành cho bên kiểm soát
 • Để trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các tổ chức quốc tế khác: Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu ban hành và/hoặc do các cơ quan hoặc nhà lập pháp khác ban hành nếu có.

Bạn có thể lấy bản sao của các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và  Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của chúng tôi, trực tuyến hoặc theo yêu cầu.

Những thay đổi đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi

Vì việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn có thể thay đổi theo thời gian nên đôi khi chúng tôi có thể cập nhật thông tin trên trang này để phản ánh chính xác các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng xem lại nó. Các phiên bản trước có sẵn dưới dạng liên kết trong các phần của các tình huống khác nhau mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn.

Liên hệ, Yêu cầu, Thắc mắc và Khiếu nại liên quan đến Dữ liệu của bạn

Đối với tất cả các trường hợp chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, thông tin sau sẽ được áp dụng.

Liên hệ người kiểm soát

Người kiểm soát hoặc đơn vị chịu trách nhiệm được chỉ định đại diện cho Tập đoàn Fresenius Kabi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là:

Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
General Contact Form

Các yêu cầu và thắc mắc

Bằng việc sử dụng biểu mẫu liên hệ bảo vệ dữ liệu bạn có thể yêu cầu thông tin và thực hiện các quyền của mình.

Nếu áp dụng dựa trên luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu:

 • xác nhận liệu chúng tôi có được xử lý dữ liệu của bạn hay không
 • quyền truy cập hoặc bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.Bạn yêu cầu truy cập/nhận thông tin về ví dụ: mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân liên quan, người nhận, thời gian lưu trữ, bất kỳ sự tồn tại nào của việc ra quyết định tự động.
 • chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng không đầy đủ hoặc không chính xác
 • xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi nó phải được duy trì, ví dụ: do yêu cầu lưu giữ hợp pháp
 • để hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu tính chính xác của dữ liệu cá nhân bị tranh cãi hoặc việc xử lý là bất hợp pháp (không còn cần thiết cho các mục tiêu).
 • Khả năng chuyển đổi dữ liệu của bạn sang tổ chức khác ở định dạng được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy, nếu đáp ứng các điều kiện sau: 
  • Dữ liệu cá nhân đã được cung cấp bởi cá nhân
  • Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của cá nhân hoặc dựa trên hợp đồng với cá nhân
  • Việc xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động.
 • Phản đối việc xử lý trên cơ sở cụ thể đối với tình huống của bạn hoặc tiếp thị trực tiếp và lập hồ sơ.
 • Thu hồi hoặc rút lại sự đồng ý trước đó của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút lại.
  • không phải chịu sự ra quyết định tự động (bao gồm cả việc lập hồ sơ) có thể dẫn đến những ảnh hưởng đáng kể về mặt pháp lý hoặc tương tự đối với bạn, trừ khi:
  • Cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Fresenius Kabi. Hợp đồng này dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Nếu bạn gửi yêu cầu, tổ chức bảo vệ dữ liệu của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin nhằm xác nhận danh tính của bạn và làm rõ yêu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí trừ khi các yêu cầu rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá mức. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể tính phí.

Chúng tôi mong muốn trả lời yêu cầu của bạn trong vòng bốn tuần. Chúng tôi có quyền gia hạn thời gian trong phạm vi pháp luật cho phép và sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra. Vui lòng không hỏi về trạng thái xử lý của bạn.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu đến một pháp nhân của Fresenius Kabi khác ngoài danh sách được liệt kê trong biểu mẫu này, vui lòng điều hướng đến trang web của quốc gia mà pháp nhân tương ứng đặt trụ sở. Địa chỉ web có thể được tìm thấy ở đây.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc thông tin bên dưới Nếu bạn gửi yêu cầu của một chủ thể dữ liệu.

Các nội dung có dấu * là nội dung bắt buộc. Vui lòng điền đầy đủ các nội dung sau để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
 

Thông tin cá nhân


Khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, qua đường dây nóng bộ phận tuân thủ của chúng tôi hoặc với cơ quan bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với những người đó như sau:

Cán bộ bảo vệ dữ liệu:

Fresenius Kabi Việt Nam

Tầng 19-20, Tòa nhà Harbour View

35 Nguyễn Huệ, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Liên hệ

E-mail: dpovn@fresenius-kabi.com

Cơ quan bảo vệ dữ liệu:

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

Số 207 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam