Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng tôi hân hạnh nhận được sự quan tâm của bạn đến Fresenius Kabi Vietnam (“Fresenius Kabi”). Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp, khách hàng và các đầu mối liên hệ kinh doanh khác là điều quan trọng đối với chúng tôi. Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong thời đại kỹ thuật số, dữ liệu tạo thành một nền tảng và yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới. Với việc dữ liệu là một trong những tài sản quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cần đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và bảo vệ một cách thích hợp.

Thông tin trên trang này của chúng tôi giải thích cách thức công ty kết hợp bảo vệ dữ liệu vào hoạt động của mình. Đồng thời chúng tôi cũng giải thích cách dữ liệu của bạn được sử dụng trong các quy trình của mình. Hơn nữa, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách thu thập thông tin chi tiết và thực hiện các quyền của mình.