Chịu trách nhiệm

Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam

Khu vực 8, Phường Nhơn Phú,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Area 8, Nhon Phu Ward, Quy Nhon City,
Binh Dinh Province, Vietnam
Điện thoại (Phone): +84 256 2221166
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com

 

© 2000 - 2024 Fresenius Kabi AG – Trang web này là trang con của Trang web Toàn cầu Fresenius Kabi (fresenius-kabi.com) thuộc sở hữu của Fresenius Kabi AG, một Công ty có địa chỉ tại Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nội dung của trang web này, cụ thể là các văn bản, hình ảnh và đồ họa, được bảo vệ bởi bản quyền. Tất cả các quyền, bao gồm quyền sao chép kỹ thuật số và cơ học cũng như mọi quyền xuất bản ở dạng kỹ thuật số hoặc cơ học, cũng như quyền biên tập và dịch thuật, đều được bảo lưu.